Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Nödvändigt agera för att säkra kyrkans framtid lokalt

/
  • Soluppgång eller mörka moln? Svenska kyrkans församlingar i Härjedalen står inför förändring. Till det bättre eller sämre? Där går meningarna isär.
  • Biskop Eva Nordung Byström

Annons

Svar på insändare 25/1 angående Svenska kyrkans organisation i Härjedalen.

I december antog stiftsstyrelsen ett förslag om att Svenska kyrkans församlingar i Härjedalen ska bilda en gemensam organisation – Härjedalens pastorat – för samverkan i övergripande frågor. Förtroendevalda i Hedebygdens och Tännäs-Ljusnedals församlingar uttrycker i insändaren en annan syn än stiftsstyrelsen om när och hur en sådan organisation ska sjösättas.

Samtalet om framtidsfrågorna i Härjedalen är inte nytt. Exempelvis genomfördes 2012 en omfattande utredning med förslag på samverkan, den avvisades lokalt och stiftsstyrelsen valde då att avvakta i väntan på andra, lokala initiativ på området. Januari 2015 tillsatte istället stiftsstyrelsen en ny utredning, den har pågått under ett år när det nu är dags att fatta beslut.

Under hela 2016 kommer sedanförtroendevalda i de fyra församlingarna i Härjedalen att kunna arbeta med att forma den nya organisationen, innan den träder i kraft. Syftet med att låta omställningsarbetet ledas av representanter från respektive kyrkofullmäktige är att säkra lokal kompetens och inflytande. Arbetet är omfattande och stiftet ställer resurser till förfogande för att på olika sätt stötta insatsen.

Det är stiftsstyrelsens övertygelse att en förändring är nödvändig för att behålla kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet i regionen i framtiden. Det här är ett sätt att se till att alla fyra församlingar på sikt kan finnas kvar med personal och verksamhet lokalt. Befolkningsutvecklingen i Härjedalen pekar nedåt. Svenska kyrkans medlemsutveckling går än mer i den riktningen. Kyrkoavgifterna är redan nu högre än i många andra församlingar i stiftet.

Det är viktigt att Svenska kyrkans resurser fördelas så att mesta möjliga går till verksamhet som direkt berör församlingsborna. Om församlingarna hjälps åt med vissa tunga kompetens- och resurskrävande uppgifter, till exempel administration och fastighetsförvaltning, ökar möjligheterna att satsa mer på gudstjänster, diakoni eller barn- och ungdomsverksamhet. Det är glädjande att insändarskribenterna är överens med stiftsstyrelsen om behovet av samverkan – även om vi ser olika på tillvägagångssättet.

Låt mig därför avslutningsvis betona att stiftsstyrelsens förslag inte handlar om att slå ihop församlingar, utan om samverkan mellan församlingar i tunga frågor.

För stiftsstyrelsen,biskop Eva Nordung Byström, ordförande.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel