Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Snabb förändring riskerar bygga in konflikter i kyrkans verksamhet

/

Skrivelse från Svenska kyrkans församlingar i Hede och Tännäs-Ljusnedal angående framtida organisation.

Annons

Vi konstaterar att styrelsen för Härnösands stift och berörda församlingar inte har samma uppfattning om hur beslutsprocessen för den framtida församlingsorganisationen iHärjedalen ska hanteras. Vi kan utläsa av publicerat pressmeddelande att stiftsstyrelsen inte avser att lyssna på våra synpunkter. Det står givetvis stiftet fritt att fatta vilka beslut man vill eftersom man äger organisationen. Det borde ändå vara av stort värde att vara överens medde församlingar som sköter verksamheterna för att nå bästa möjliga resultat.

Läs mer: Förslag från stiftet, församlingarna bildar ett pastorat

Vår uppfattning är att utredningen som ligger till grund för förslaget bara har kommit halvvägs. Vi har med stort intresse deltagit i arbetet med att utreda förutsättningarna och kommit fram till att det skulle kunna vara möjligt att bilda Härjedalens Pastorat men församlingarnas representanter har därmed inte dragit slutsatsen att det är lämpligt varken tidsmässigt eller av andra skäl att genomföra en sammanslagning innan allt är på plats i ett heltäckande förslag som inte bara beskriver formerna för en sammanläggning utan också innehållet för den framtida verksamheten.

Vår slutsats av det som har utretts fram till nu är att vi omgående bör öka församlingarnas samarbete inom vissa sektorer särskilt där vi behöver specifik kompetens som vi saknar idag.

Om stiftsstyrelsen beslutar att införa den nya organisationen med det bristfälliga underlag som föreligger riskerar vi att bygga in framtida konflikter i kyrkans verksamhet i Härjedalen som kan påverka både verksamhet och medlemsutveckling. Det kan inte vara önskvärt varken kort eller lång sikt och kan bli svårt att hantera för lokala politiker.

Det finns tid att komplettera med en verksamhetsutredning. Våra församlingar har ekonomi och personal som klarar sina uppgifter flera år framåt i tiden med nuvarande organisationer.

Vi kräver att en verksamhetsutredning genomförs innan beslut om pastorat fattas. Exempelvis var kyrkofullmäktige, kyrkoråd och pastoratkansli ska ha sitt säte? Hur ska tillgångar, skulder, fonder, personal, pågående och planerade investeringar hanteras?

Gör frågorna till en del av organisationsförslaget och låt helheten gå till prövning.

Det är inte modem demokrati att använda indelningsdelegerade till att fatta så viktiga beslut.

Hede 20160119

Rune Berglund, ordförande kyrkofullmäktige, Hedebygdens församling

Eva Erisson, ordförande kyrkorådet, Hede

Britt Gruving-Fjellner, vice ordförande kyrkorådet, Hede

Jan-Erik Svensson, vice ordförande, kyrkofullmäktige Hede

Tage Persson, ordförande kyrkorådet, Tännäs, Ljusnedals församling

Ingrid Öquist, vice ordförande kyrkorådet, Tännäs.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons