Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Härjedalens flygplats in i framtiden!

Jonas Kojan, VD på Destination Funäsfjällen och Maria Cederberg, VD, Destination Vemdalen, tycker till om kommunens satsning på flygplatsen i Sveg. "Vi finner det synnerligen mycket märkligt att Härjedalens kommun nyligen beslutade att investera 9 miljoner vid Svegs flygplats. "

Annons

Att besöksnäringen är Härjedalens basnäring är ingen underdrift, snarare en förutsättning för de flesta av oss som bor och verkar i vår fantastiska kommun. Vi skulle kunna rabbla upp massor med fakta i antalet gästnätter, omsättning, skiddagar, årsarbetsplatser, antalet företagare, skatteintäkter och invånare som har med besöksnäringen att göra. Här väljer vi inte att göra det, utan hänvisar till Kommunens hemsida och den årliga statistik som levereras av det oberoende bolaget Resurs. Men för att förstå hur stor och betydelsefull vår bransch är, måste vi åtminstone nämna att den omsätter ca 1,5 miljarder årligen och levererar nästan 1800 helårssysselsatta i vår lilla kommun. Att det dessutom investerats närmare 2 miljarder de senaste åren direkt kopplat till besöksnäringen gör inte saken sämre.

En avgörande faktor för besöksnäringens väl och ve är en fungerande infrastruktur där idag de flesta av våra gäster tar sig till Härjedalens besöksmetropoler med egen bil. Projektet Snötåget är ett lysande exempel på att se nya möjligheter tillsammans. Projektet har fallit väl ut och redan efter två år levererar tåget intressanta volymer. Bussen är en annan viktig transportlösning som rullar året runt i form av bla Härjedalingen.

Flygbelägenheten till Härjedalens stora turistorter är nästan obefintlig. Antalet passagerare vid Svegs flygplats är i dag i princip detsamma som för 20 år sedan. Samtidigt ser vi att ett stort antal gäster väljer flyget när de bla besöker Åre. Även att Sälen – Trysil planerar för en egen storflygplats. Statligt stöd är utlovat med 250 miljoner.

Utifrån kommunikationers betydelse har Destination Vemdalen, Destination Funäsfjällen, näringsliv i Härjedalen och Länsstyrelsen genomfört en utredning av det framtida flyget till Härjedalen. Efter sedvanligt offertförfarande valdes erkänt seriösa konsultföretaget Ramböll för uppdraget.

Härjedalens kommun inbjöds att delta i utredningen men valde, efter omröstning i kommunfullmäktige att avstå.

Utredningens syfte var att belysa vad det skulle betyda om dagens flygverksamhet i Sveg flyttas till den flygplats som ligger mitt i Härjedalen, nämligen den i Hedeviken.

En placering som skulle ge avstånden till Sveg 6 mil, till Lofsdalen 7 mil, till Funäsdalen 6,5 mil och till Vemdalens tre skidområden mellan 1,5 till 3,5 mil.

Efter utredningens färdigställande bjöd vi in till en redogörelse av denna 22/10. Representanter från näringslivet både från Härjedalen och Bergs kommun, Regionförbundet Jämtland via regiondirektören, politiker, representant från Norrlandsfonden, flygplatschefen från Härjedalens flygplats, journalister och givetvis undertecknade närvarade.

Utredningen visar med tydlighet att antalet flygresenärer till Härjedalen skulle öka markant om flygverksamheten centreras till fältet i Hedeviken.

Vidare visar utredningen på betydande framtida positiva samhällseffekter som till exempel ökade skatteintäkter.

Anledningen är naturligtvis att besöksnäringen i och med denna flytt skulle börja se flyget som en möjlighet. Dessutom en gemensam möjlighet vilket stärker den effekt som en flytt skulle innebär.

Vidare visar utredningen att en flytt investeringsmässigt är överkomlig. 75 – 85 miljoner är en betydande summa men bör ställas i relation till de investeringar som gjorts och görs inom besöksnäringen, då är investeringen inte på något vis avskräckande.

En flytt till Hedviken innebär naturligtvis också att viss verksamhet kan missgynnas något. Sett i ett större perspektiv kan ändå all företagsamhet och alla innevånare i Härjedalen vara vinnare av en flytt,

eftersom det skulle säkra ett framtida flyg till Härjedalen. Det torde för alla vara uppenbart att om inte dagens passagerarantal till Härjedalen uppvisar markant ökning, finns en risk att Rikstrafiken,

som idag står för notan, finner att det kostar mer än det smakar. Ett scenario som verkligen förskräcker men som kan vara sannolikt.

Med ovan som bakgrund finner vi det synnerligen mycket märkligt att Härjedalens kommun nyligen beslutade att investera 9 miljoner vid Svegs flygplats. 1 miljon av dessa är investeringar för att kunna hantera sitt uppdrag idag.

Till skillnad mot tidigare investeringar, som i huvudsak skett via olika statliga resurser, handlar det denna gång om eget kapital. Lika besynnerlig finner vi investeringen syfte som är att i en framtid kunna hantera större plan.

Verklighetsfrämmande eftersom Svegs flygplats i dag, utan en krona i investering, mycket väl kan hantera plan med dubbelt så stor passagerarkapacitet som nuvarande. Det är inte flygplatsen standard som är orsaken till det låga passagerarantalet. Orsaken är att det är för få människor som har anledning att nyttja den.

Den utredning som föreligger behöver tas vidare till nivå beslutsunderlag. Pris för detta första steg är 140 000 vilket vi nu arbetar med att finansiera. Härjedalens kommun kommer återigen att bjudas in till att delta både som delfinansiera och aktiv partner i arbetet.

För oss är det viktigt att utredningen fortsätter och att vi i samverkan lyfter på varje sten som kan öka attraktionskraften och tillgängligheten för Härjedalen. Vi är samtidigt ödmjuka till att det mycket väl kan visa sig att det blir svårt att etablera Härjedalens flygplats på Hedlanda. Men att inte grundligt utreda denna så viktiga fråga vore idiotiskt.

Vi uppmanar Härjedalens kommun att tills vidare bordlägga den 8 miljoner stora investeringen vid Svegs flygplats. Utifrån antalet passagerare är den helt enkelt inte rimlig. Samtidigt som det är högst rimligt att vi gemensamt nu med öppna ögon en gång för alla går till grunden med frågan om det framtida flyget till Härjedalen.

Tillsammans mot ökad konkurrenskraft!

Jonas Kojan

VD, Destination Funäsfjällen

Maria Cederberg

VD, Destination Vemdalen

P.S

Räntan på de 8 miljonerna skulle täcka en stor del av den fortsatta utredningens kostnad

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons