Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Spara inte på våra barn – lägg inte ner Bruksvallarnas skola!

Annons

För en besparing på 325. 000 kr om året vill nämnden förbildning, fritid och kultur flytta eleverna i Bruksvallarna till Funäsdalen. Det vänder vi föräldrar i Bruksvallarna oss starkt emot. Vi har valt att leva och verka här för den fantastiska plattformen Bruksvallarna erbjuder med sitt starka och lockande varumärke för inflyttning.

I en kommun som så väl behöver inflyttning för att förbättra skatteunderlaget och kompetensförsörjningen verkar man nu vara beredd att såga av en av de starkaste grenar man sitter på. Företagsetableringarna är också stora och om man drar undan den anledning som finns till inflyttning finns det många fast boende som kommer att se över var man i fortsättningen ska betala sin kommunalskatt.

I Bruksvallarna finns ett av de största varumärken och försäljningsargument som kommunen har för permanent inflyttning. Man vet sedan länge att ett av de viktigaste besluten människor tar är var de ska bosätta sig permanent, och det som brukar fälla det avgörande valet förutom försörjning och arbete är barnens skola. De socioekonomiska vinsterna med en liten skola visar sig år efter år i skolresultaten och det är ingen slump att en så hög procentav de små skolornas elever går vidare till högre studier.

I en alltmer orolig värld behöver vi en trygg bas och det viktigaste vi har är våra barn, låt oss i en konstruktiv anda diskutera hållbara glesbygdslösningar, då vi är väl medvetna om att elevantalet just i år gör en översyn befogad men redan nästa år tredubblas elevantalet.

Det är för oss föräldrar en gåta hur kommunen nu med bl.a. centerpartistiskt styre verkar vara helt tondöva och ointresserade av att hitta en glesbygdslösning. Att ta bort skolor med ena handen och ge till föreningarna med den andra inger inte förtroende.

Bortsett från ekonomin tycks ansvariga på såväl central som lokal nivå ha dåliga kunskaper om starka och svaga sidor hos dessa små skolor, deras betydelse för bygden och vad som blir följden av en stark skolcentralisering för elever, orter och lokalsamhällen i glesbygd.

Historiskt sett så flyttar familjer hit under barnens grundskoletid och nu då området växer och fler hus byggs så vore det kontraproduktivt att från kommunens sida erbjuda kommunala tomter och samtidigt avveckla skolan. Vi vill bo i en kommun som vågar satsa där potentialen finns.

Bruksvallarna är ett av de största varumärken som Härjedalenhar och då det råder brist på bostäder. Vi står inför ett moment 22. Byn och i förlängningen, kommunen kommer att drabbas då flera familjer väljer att flytta ut samt att färre barnfamiljer flyttar hit permanent och rekryteringar tillvåra anläggningar försvåras. Husen blir mest troligt sålda till turister, vilket innebär att kommunen tappar skatteintäkter i form av kommunalskatt och utjämningsbidrag. Har ni överhuvudtaget kalkylerat med detta?

Nu måste kommunen börja tänka affärsmässigt och långsiktigt. Våga vara modiga och se till de mänskliga värdena för att i en framtid kunna se tillbaka på kloka beslut istället för kortsiktiga lösningar.

Bruksvallarna 20 nov 2016 - Bybor & vårdnadshavare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons