Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningsliv: SPF Seniorerna Sveg

Annons

SPF Seniorerna Sveg har haft månadsmöte den 25 april. Mötet var välbesökt och ordförande Rolf Byqvist kunde hälsa omkring 95 medlemmar välkomna. Han började med att presentera Styrelsen för SPF Seniorerna Sveg.

Till dagens möte hade kommunalrådet Anders Häggkvist och socialchef Anda Embretzen inbjudits.

Kommunalrådet började med att visa gamla och nyare bilder om olika verksamheter i kommunen. Han tog upp att skolor, kök och äldreboenden ej är i så bra skick. En annan utmaning för kommunen är att befolkningen i kommunen minskar,men att den äldre ökar och att det är svårt att rekrytera personal till vissa boenden. Det ställs ökade krav på mathållningen och han betonade att det har aldrig lagats så mycket mat där råvarorna kommer från Härjedalen som det görs just nu.

Då turistbesöken ökar i Härjedalen behövs det byggas bättre avlopp, dit det har avsatts pengar. Samarbete sker med Bergs kommun.

Ordförande Rolf Byqvist ställde frågan till Anders Häggkvist hur det blir med betalningen av lokalhyror vid föreningens möten. Tidigare har kommunen stått för hyreskostnaderna vid månadsmötena, men vid de senaste mötena har föreningen fått betala hyran själv. Ordförande menade att det blir väldigt kostsamt för föreningen om man inte får någon hjälp med hyrorna. Han föreslog att föreningen skulle söka driftsbidrag. Rolf Byqvist krävde att få ett svar snarast.

Rolf Emanuelsson informerade om att det är så lite besökande på danserna som anordnas, så man går med förlust. Han ville veta om det finns något bidrag att söka så det går att hålla danserna igång. Kommunalrådet informerade om att det går att söka aktivitetsstöd. Det krävdes också ett svar snarast i detta ärende.

Lars-Gunnar Nordlander, styrelseledamot i Härjegårdar, informerade om byggande av äldreboenden i framtiden i Härjedalen. Han berättade att det byggs om där det behövs.

En medlem tog upp att det kan komma upp till 20 olika hemtjänstpersonal på en vecka till en vårdtagare. Frågan ställdes till socialchef Anda Embretzen om den personal, som utför arbete i hemmen, har legitimation. Hon skulle undersöka det lite närmare.

Arne Hård har arbetat fram ett aktivitetshäfte för föreningen. Han har även varit i kontakt med olika företag, som är villiga att vara sponsorer.

Angående renoveringen av bron över Inlandsbanan hade Jan-Erik Larsson, trafikansvarig i föreningen, synpunkter. Han ansåg att det skulle göras en mer grundlig ombyggnation än renoveringen som sker nu.

Han påminde även om att det är nya regler från Transportstyrelsen angående bilbesiktning. Han berättade vidare om att det kommer att genomföras en studiecirkel senare i år, som ska handla om brott mot äldre.

Angående danserna kommer det att bildas en danskommitté, som får ansvar. Kommittén kommer att få kvittera ut en summa pengar av kassören, och sköta betalningen till orkestrarna själva.

Rolf Byqvist frågade medlemmarna om de vill ha några aktiviteter under sommarmånaderna förutom boulen. Märit Eriksdotter föreslog att de som har några önskemål kan skriva ner det på lappar som de lämnar på mötet.

Då det är val i höst funderades det även över om föreningen kunde ha någon typ av valkampanj.

Agneta Jönsson informerade om en resa den 18 juni. Den ska gå via Voxna där ett museum besöks och vidare till Mora där lunch äts på båten Gustav Vasa vid en tur på Siljan.

Medlemmarna bjöds på kaffe och smörgåsar och de som hade turen att vinna på de köpta lotterna fick sina vinster.

Ingrid Östlund

Annons