Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningsliv: SPF Seniorerna Sveg och Härjedalen

Annons

SPF Seniorerna Sveg och SPF Seniorerna Härjedalen hade årsmöten 5 mars. Då det har varit problem med att hitta en lämplig lokal att hålla mötena i, beslutades att båda årsmötena skulle hållas samma dag.

En parentation hölls gemensamt över de medlemmar, som avlidit under året. Anita Westfält läste en dikt skriven av Lars Berghagen.

Årsmöte SPF Seniorerna Sveg:

Till ordförande  valdes Märit Eriksdotter och till sekreterare valdes Ingrid Östlund.

Ordförande hälsade cirka 90 medlemmar välkomna.

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande och den godkändes och lades till  handlingarna. Av verksamhetsberättelsen för SPF Seniorerna Sveg framgår att föreningen har haft 373 medlemmar. En omorganisation har gjorts under året där föreningarna i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Glissjöberg och Ytterberg slagits ihop och bildat SPF Seniorerna Härjedalen. Alla föreningar utom föreningen i Glissjöberg har bildat sektioner med en sammankallande. Innan omorganisationen har Svegsföreningen haft gäster inbjudna, som har berättat om sin verksamhet. Vid januarimötet hade Göran Mann, ordförande i stödföreningen Mö finns, inbjudits. I februari inbjöds gruppchef Erik Sidenvall vid Polisen i Sveg. Han berättade om verksamheten inom Polisen i Härjedalen.

En surströmmingsmiddag och ett julbord har anordnats.

En uppskattad resa gjordes till Iggesund för att gå på Iggesundsrevyn. After work har anordnats på Svegskrogen. Ett studiebesök har gjorts på Björnåsens saftkokeri och därefter har en gemensam lunch intagits.

Valberedningens förslag till sektionen för SPF Seniorerna Sveg: Rolf Byqvist, Märit Eriksdotter, Ingrid Östlund, Elna Östblom-Myhr och Stefan Åslund. Till sammankallande har Rolf Byqvist föreslagits och till suppleant Arne Hård. Melving Söderqvist och Alf Göransson har föreslagits som revisorer. Årsmötet godkände de föreslagna valen.

Den ekonomiska redovisningen samt resultat- och balansräkningen föredrogs av kassör Stefan Åslund. Dessa godkändes av årsmötet. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmöte SPF Seniorerna Härjedalen:

SPF Seniorerna Härjedalen har haft 585 medlemmar.

Till ordförande valdes Märit Eriksdotter och till sekreterare Ingrid Östlund.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Av verksamhetsberättelsen framgår att SPF Härjedalsdistriktet lagts ner vilket innebär att SPF Seniorerna Härjedalen kommer att ligga direkt under Förbundsstyrelsen.

Månadsmötena har varit välbesökta och efter omorganisationen har i genomsnitt 93 medlemmar närvarat.

I maj samlades medlemmarna och åt middag på Mysoxen. Chefen för Visit Sveg, Niklas Ohlson, besökte månadsmötet efter sommaruppehållet. Han informerade om att det går att boka sittplatser via webben vid filmer på Folkets hus i Sveg.

Trafikansvarige Jan-Erik Larsson har informerat om saker som är viktiga för äldre i trafiken. Representanter från Tandläkarna Dellborg & Nordin AB besökte novembermötet. På samma möte informerade Susanne Göransson om fallskador. Hon kom från FOU Jämt (kommunernas forsknings- och utvecklingsenhet för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård).

Det har under året varit problem med medlemsregistret, som behöver åtgärdas.

 Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen, som godkändes av årsmötet: ordförande Gunvor Jansson, vice ordförande Märit Eriksdotter. Övriga ledamöter i styrelsen: Alvar Grindborg, Tor-Björn Lundberg, Stefan Åslund, kassör, Ingrid Östlund, sekreterare, Carl Bergsten. Suppleanter: Ingrid Sydbrink och Sandor Havay. Utbildningsansvarig: Anita Westfält.  Reseansvarig Agneta Jönsson. Till revisorer valdes Alf Göransson och Melving Söderqvist. Kassör Stefan Åslund läste upp den ekonomiska redovisningen samt balans- och resultaträkningen, som godkändes av årsmötet.

Mötet avslutades med att vinster delades ut från lotteriet och medlemmarna bjöds på kaffe och tårta.

Ingrid Östlund

Annons