Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avslag mot Örndalen

Den planerade skid- och turistanläggningen Örndalen i Härjedalen har drabbats av ett rejält bakslag. Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsen beslut att ge en dispens från artskyddsförordningen.

Annons

Örndalen Exploatering AB som planerar att etablera en turistanläggning i Skorvdalen söder om Björnrike har fått sin dispens mot artskyddsförordningen upphävd. Turistanläggningen skulle ligga centralt i ett kungsörnsrevir med tre örnbon och för att kunna bygga anläggningen så sökte och fick exploatören dispens frän länsstyrelsen i Jämtland vilka ansåg att utvecklingen av Härjedalen var viktigare än bevarandeintresset av kungsörnar i området.

Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening vilka ansåg att det saknades förutsättningar för att lämna en dispens eftersom exploateringsintresset i huvudsak var ett privat kommersiellt initiativ.

– Påverkan på örnar och örnrevir är sådan att en dispens krävs. En dispens kan lämnas om den är motiverad av "tvingande skäl som har ett överskuggande allmänintresse". Det är således endast allmänna intressen av stor betydelse som kan motivera att bevarandeintresset får vika, förklarar rådman Lars Nyberg i ett pressmeddelande.

Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens och sökandens bedömning att även om syftet med exploateringsföretaget i huvudsak är av privat kommersiell natur så ar det bieffekter i form av arbetstillfällen och ökad turism i Härjedalen. Då turism är en viktig basnäring i den aktuella regionen anser domstolen att ett exploateringsföretag av det aktuella slaget visserligen ska anses vara ett allmänintresse som kan ligga till grund för en dispensprövning men då det inte visats att allmänintresset har tillräckligt stor tyngd kommer domstolen fram till att dispensansökan ska avslås.

Domen kan överklagas till Mark- och övermiljödomstolen som dock måste meddela prövningstillstånd för att saken ska tas upp till en ny prövning.

Mer läsning

Annons