Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centerpartiet: Skapa bättre infrastruktur

/

Anders Häggkvist är kommunalråd för Centerpartiet.

Annons

1. Vi måste skapa bättre infrastruktur och näringslivsklimat som är de viktigaste motorerna för en tillväxt i kommunen.

2. Där man får mest flyg för pengarna. Flygplatsen ägs av kommunen. Om fler, tex besöksnäringen är villig att vara med och satsa så att kommunala kostnader blir överkomliga så är vi öppen för flytt till Hedlanda.

3. Viktigt att få fler glesbygdspoliser som förebygger och stävjar brott. Vi irriteras över polisens prioriteringar när de lägger resurser på att haffa vanligt folk för fortkörning på våra raka 80 vägar i stället för att få bort det riktiga buset på kvällar och helger.

4. Satsa på kvalitet i undervisning i samarbete med näringslivet. Dessutom främja elevvård och boende.

5. Vi ska hjälpa så många flyktingar som vi har resurser och plats för. Idag på andra orter än Sveg eftersom bostäder där är en bristvara och hämmande för t.ex. SYKES tillväxt.

6. Kommunen ska vara en ledande och aktiv part i att hitta lösningar och medfinansieringar i fiberutbyggnaden. Vi vill prioritera bredband i kommande investeringsprogram såväl som på EU, nationell och regional nivå.

7. Uppmuntra smart och flexibelt byggande där bostäder kan användas på alternativa sätt (ungdomsbostäder, trygghetsboende mm). Centern vill bl.a. snabbutreda med målet att bygga ca 15 små lägenheter på färdig tomtmark vid förskolan Norrskenet i Sveg. Detta kan lösa en del av bostadsbristen i Sveg. Lägenheter som kan är förberedda och kan omvandlas till trygghetsboenden i framtiden.

8. Centerpartiet jobbar hårt för en rättvisare fördelning av infrastrukturmedel. Idag hamnar tyvärr mycket pengar där det bor mycket folk. Större hänsyn måste tas till avstånd och näringar. Vi har ju exempelvis 50 000 gäster som ska hem varje vecka under skidsäsong. På sin väg hem möter de lika många som ska hit. Det borde svenska system ta större hänsyn till.

9. Centerpartiet tar klimathotet på allvar. Därför är vi för ren energi däribland vindkraft. Men villkorat att man tar hänsyn till andra näringar, miljökonsekvenser och att mer pengar stannar i kommunen. Centern har stämmobeslut på att mer pengar skall hamna i berörd bygd istället för statskassan.

10. Centerpartiet är emot vargföryngringar i vår region. Vi är för fäbodbruk, rennäring och löshundsjakt. Saker som inte kan kombineras med varg.

11. Vi vill ha valfrihet så att de äldre själv kan välja vem som ska hjälpa dem med exempelvis hemtjänst. Centern vill således att det skall finnas möjligheter för alternativa utförare av äldrevård och hemtjänst. Vi vill skapa fler trygghetsboenden och skapa smarta demensboenden. Vi vill att våra äldre ska få hemlagad närproducerad mat så långt detta är möjligt.

12. Den nya lagen som riksdagen tog den 12 juni 2014 ger patienten bland möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Från den 1 januari 2015 kommer patientens ställning att stärkas och tydliggöras. Lagen förtydligar och utvidgar också kravet på vilken information patienten har rätt till. Centern vill också skapa mobila lösningar för primär- och specialistvård. Dessutom är det viktigt att ha våra tre hälsocentraler kvar i Hede, Funäsdalen och Sveg. Vi vill också ha kvar IVPA på våra brandstationer och det skall finnas god tillgång till ambulanser.

Mer läsning

Annons