Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Primärvården vill stoppa inhyrning av sjuksköterskor

Kostnaden för stafettläkare i primärvården minskade i februari. Men besparingen åts upp av den ökande kostnaden för inhyrda sjuksköterskor. Nu vill primärvårdschefen stoppa inhyrningen av sjuksköterskor och sätta ett pristak för stafettläkare.

Annons

I den ekonomiska månadsrapporten för februari redovisade primärvården en minskning av kostnaden för inhyrda läkare med 2,5 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med 1,5 miljoner kronor - besparingseffekten blev alltså betydligt mindre än förväntat.

Om kostnaden för inhyrda sjuksköterskor fortsätter på samma nivå under resten av året skulle det innebära utgifter på omkring 8 miljoner kronor.

Primärvårdschef Anna Granevärn föreslår därför att inhyrningen av nya sjuksköterskor stoppas och att kontrakten för de som är inhyrda fasas ut till den sista juni i år. Skälen är flera. Erfarenhet från andra sjukvårdsregioner visar att vakanserna ökar på arbetsplatser som gör sig beroende av hyrsjuksköterskor. Anledningen är att utvecklingsarbetet och kompetensutvecklingen försämras, vilket också innebär en ökad risk för kvalitetsförsämringar i vården.

När det gäller stafettläkarna har primärvården minskat antalet veckor för inhyrda läkare. Trots det ligger kostnaden fortsatt högt. Det är stora prisskillnader mellan olika bemanningsföretag. Primärvårdschef Anna Granevärn vill därför införa ett pristak på max 1 500 kronor per timme för en distriktsläkare.

Hur primärvården ska hantera verksamheten utan inhyrd personal framgår inte av förslaget. Anna Granevärn vill att regionstyrelsen gör risk- och konsekvensanalyser och tar fram förslag på åtgärder.

Annons