Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samernas riksförbund kritiserar Naturvårdsverket efter att rapport om vindkraft förkastats

Ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fastslår att renskötsel påverkas negativt av vindkraft. Nu riktar Samernas riksförbund kritik mot Naturvårdsverket sedan forskningsrapporten förkastats.

Annons

Enligt forskningsrapporten från SLU undviker renar områden med vindkraft och söker sig till områden där vindsnurrorna inte syns. Detta menar man beror på att renarna vill slippa se och höra dessa, vilket påverkar renskötseln i områden med vindkraftsparker negativt.

Men kunskapsprogramet Vindval, som har i uppgift att ta fram beslutsunderlag till Naturvårdsverket i vindkraftsfrågor på uppdrag av Energimyndigheten och som också finansierat två studier i densamma, väljer nu att inte publicera rapporten. Detta rapporteras av Sameradion och SVT Sápmi.

– Det är vilka slutsatser man kan dra som det var oenighet kring, och Vindvals uppgift är att ta fram underlag för att underlätta för dem som ska fatta beslut om vindkraft. I och med att det var en oenighet här kring slutsatserna så valde vi att inte publicera den här rapporten, säger Kerstin Jansbo, Vindvals programchef, Naturvårdsverket till Sameradion & SVT Sápmi.

I en skrivelse till Naturvårdsverket och Energimyndigheten riktar nu Svenska Samernas riksförbund (SSR) skarp kritik mot beslutet att inte publicera rapporten. Där menar man att beslutet av Vindval att inte publicera är fattat på felaktiga grunder.

"Vindval har enligt uppgifter utgått från att rapporten ej godkänts av Vindvals relevansgranskare, vilka i aktuellt fall utgjorts av; Vindkraftsbolag, konsulter samt Länsstyrelsens tjänstemän. Relevansgranskarnas uppgift är att bedöma användarvänligheten av resultaten och rapporten. Det vill säga de skall inte bedöma huruvida resultaten är vetenskapligt korrekta då detta sker genom en vetenskaplig granskning av sakkunniga." skriver Svenska Samernas riksförbund.

Det anses också besvärande att gruppen som granskat relevansen utgörs av företrädare för vindkraftsbranschen och att företrädare för renskötsel inte har tillfrågats i arbetet med att relevansgranska.

Nyligen presenterade Svensk Vindenergi sin "Vindkraftslista" som sammanfattar fjolåret. Där hamnar Strömsunds kommun på en fjärdeplats av landets kommuner baserat på vindkraftens samlade effekt på 188 megawatt. I Strömsund fanns vid årsskiftet 86 vindkraftverk. I relation till total yta hamnar dock Strömsund först på plats 75 på Vindkraftslistan. Härjedalen (14), Berg (17), Bräcke (24) och Ragunda (32) placerar sig också högt på Vindkraftslistan.

Annons