Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen anmälde inte misstänkt våldtäkt på äldreboende

/
  • Denise Wallén (till höger) är chef för socialförvaltningen i Härjedalen, här tillsammans med Anna-Lena Andersson (S), ordförande i socialnämnden och högst ansvariga politiker för socialförvaltningen.

Det blev vare sig någon polisanmälan eller någon anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, efter överfallet mot en kvinna på ett äldreboende i Härjedalens kommun i vintras. Och den demente mannen som nu misstänks för försök till våldtäkt, blev kvar på samma boende som den utsatta kvinnan.

Annons

– Man gjorde en bedömning med hänsyn till båda vårdtagarna om vilka åtgärder som borde vidtas. Om man skulle ha gjort mer eller gjort en annan bedömning, det kan man ifrågasätta i efterhand, men där och då tog man de besluten, säger Denise Wallén, chef för socialförvaltningen i Härjedalens kommun

Hur tror du det påverkade kvinnan, att få möta mannen varje dag på äldreboendet, efter det som hänt?

– I efterhand kan man tycka att ytterligare åtgärder borde ha vidtagits

Borde man ha flyttat mannen?

– Jag vill inte lägga någon värdering i det i dag. Bedömningen gjordes där och då utifrån hur man uppfattade situationen. Vi kommer att kontakta IVO (inspektionen för vård och omsorg) och låta de titta på det här. Vi vill naturligtvis göra så rätt som möjligt. Det ska vara tryggt att bo på våra boenden.

Finns det något du vill säga till den utsatta kvinnan?

– Jag har fullrespekt för hennes upplevelse och beklagar att det blivit som det blivit. Vi ska dra lärdom av det här och kommer att säkerställa att det inte ska upprepas. Det var en bedömning som gjordes från personalens sida och det fanns inget uppsåt att skada någon på något vis.

Det missänkta våldtäktsförsöket polisanmäldes inte av personal eller ansvariga inom socialtjänsten. Enligt Gabriella Falkelius, jurist på socialstyrelsen, har inte socialtjänstens personal någon skyldighet att anmäla brott till polisen, om det inte handlar om vissa särskilt allvarliga brott mot barn. Det styrs av sekretesslagen som ger ett väldigt starkt skydd för uppgifter om omsorgstagarnas personliga förhållanden.

Om misstankarna gäller ett försök till brott som ger minst två års fängelse, till exempel våldtäkt, finns det en sekretessbrytande regel som gör det möjligt att göra en polisanmälan, men det är fortfarande ingen skyldighet.

– Det är något vi måste föra en diskussion om och få med i våra rutiner, om vi ska polisanmäla och när i sådana fall, säger Denise Wallén.

När det däremot gäller missförhållanden inom socialtjänsten, eller risker för missförhållanden, har anställda en skyldighet att rapportera dessa enligt Lex Sarah, till sina chefer. Sedan ska socialförvaltningen utreda och avhjälpa och om det handlar om ett allvarligt missförhållande ska förvaltningen ta kontakt med IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men någon sådan kontakt har hittills inte skett.

– Det här var en helt oförutsedd händelse mellan två vårdtagare och handlade inte om några brister i omsorg från personalens sida. I efterhand kan man förstå att det kan uppfattas som ett missförhållande. Vi ska ta kontakt med IVO och be att de tittar på det som hänt, säger Denise Wallén.

Men missförhållandens ska utredas skyndsamt enligt Lex Sarah och det här var över ett halvår sedan?

– Jag fick ingen kunskap om det här förrän i förra veckan.

Hur ser kunskapen ut inom socialförvaltningen när det gäller Lex Sarah och skyldigheten att rapportera missförhållanden?

– Jag tror att det finns kunskap och vi får ju in anmälningar. Men just i den här situationen gjorde man bedömningen att det inte krävdes.

Socialförvaltningen utreder nu det som hände. Denise Wallén tror att överfallet och vad som skedde efter det kommer att leda till delvis nya rutiner.

– Det här har gjort oss medvetna om vad vi behöver tänka på för att se till att det inte händer igen.

Om det skulle hända igen, tror du att ni hanterar det på något annat sätt än att låta en misstänkt gärningsman bo kvar på samma boende som sitt offer?

– Det hoppas jag och tror att vi kommer att göra. Sedan tror jag man gjorde en professionell bedömning då men så här i efterhand kan man se det från olika synvinklar.

Men gjorde ni något fel i hanteringen av överfallet och det som hände därefter?

– Jag tror man gjorde så rätt man kunde där och då, sedan kanske man får en annan bild efterhand som man får ta ställning till. Vi kan alltid bli bättre och vi kan alltid förbättra våra rutiner. Det är svårt att förutse alla händelser när man har med människor att göra men vi måste ha diskussion om vad som kan hända och hur vi hanterar det, säger Denise Wallén

Annons