Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kristdemokraterna: Jobba med nätverk för flyktingar

/
  • Margareta Persson är första namn på KD:s lista till kommunfullmäktige.
  • Margareta Persson är första namn på KD:s lista till kommunfullmäktige.

Margareta Persson är första namn på KD:s lista till kommunfullmäktige.

Annons

1. Familjepolitiken och äldreomsorgen. Familjen där vi vill ge en barnomsorgspeng till den som väljer alternativ till kommunal barnomsorg, ca 6000- 7000 kr per månad och barn. Även förälder kan välja att ta hand om sitt eget barn. Äldreomsorgen där vi vill införa LOV och att den äldre ska få välja vem som ska ge den dagliga omsorgen. Kvalitén ska ständigt förbättras och kompetensen höjas hos personalen. 

2. Med tanke på de belopp som kommunen satsat på nuvarande flygplatsen så måste synergieffekterna för en flytt vara oerhört stora. Långsiktighet bör finnas i kommunens alla investeringar och beslut. Av den orsaken är det fel att driva frågan om en flytt just nu. Om flygplatsen måste anpassas till nya direktiv för större kostnader så bör frågan tas upp igen

3. Den bör vara mycket bättre än det som är fallet idag.

4. Utveckling av skolans kvalité och höjda lärarlöner. Mer satsning på ungdomskultur för att locka elever till Härjedalen. Elevbostäder och  kommunikationer som fungerar gör det lättare att söka sig till vårt gymnasium.

5. Sök kontaktfamiljer på frivillig väg och jobba med nätverk för att flyktingarna snabbare ska lära sig svenska och komma i arbete men också för att känna att de har en ny tillhörighet. På boendena är det viktigt med trygga personer som de kan känna förtroende för även om språket inte finns i början. Kontinuerligt bör samhället göra insatser för att minska fördomar och överbrygga klyftor så att det inte blir vi och de.

6. Staten måste ställa betydligt högre krav och ha tuffare tag mot teleoperatörerna så att bättre täckning och högre kapacitet garanteras.

7. Underlätta och minska byråkratin så byggen kommer igång snabbare. Uppmuntra byggföretag att bygga i vår kommun.

8. Uppvakta våra riksdagspolitiker att de investerar mera på våra vägar med tanke på skogsnäring, turistnäring m.m.

9. Positivt, vi kan inte bara leva på turismen. Vindkraften ger jobb, bättre vägnät, infrastruktur samtidigt som vi hjälper till att uppfylla våra klimatmål. Att bygden ska få del av pengar eller billigare energi är en förutsättning för att få befolkningen positiv till vindkraftsbyggen.

10. Besluten ska fattas så lokalt det är möjligt. Snabba beslut vid skyddsjakt för att undvika skador på renbetesnäringen och fäbodbruken. Det går inte att förbjuda vargens existens.

11. Ge möjlighet till alternativa driftformer och ge de äldre möjlighet att välja vem som skall utföra tjänster. Den äldre ska heller inte behöva bli tvingad till ett boende i en helt annan del av kommunen för att det bara finns plats där. Anhöriga kanske inte ens kan hälsa på p g a obefintliga kommunikationer.

12. Att ta hit specialister regelbundet spar mycket väntetider och gör att en person behöver åka istället för många patienter som dessutom är sjuka. Vården behöver komma ut i glesbygden, mammografibussen är ett lysande exempel på detta. Förbättra villkoren för de hälsocentraler som har de längsta avstånden till länssjukhuset och ge de hälsocentraler som drivs i alternativ regi samma förutsättningar.

Annons