Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Höjd tv-avgift och stor osäkerhet på Riksutställningar – nya kulturbudgeten väcker frågor

/

Stärkt scenkonst och renovering av Kungliga Operans scenmaskineri. Det är några av satsningarna i regeringens höstbudget. Samtidigt upphör Riksutställningar och tv-avgiften höjs.

Annons

7 593 000 miljarder. Så ser kulturbudgeten ut för 2017. Det innebär att regeringen ökar kulturbudgeten med 409 miljoner kronor, jämfört med i fjol.

Bland de nya satsningarna märks bland annat 21 miljoner kronor till Operan i Stockholm fram till 2020 för ombyggnad och renovering av det slitna övermaskineriet. Operan får dessutom möjlighet att låna upp till 120 miljoner kronor för att klara kostnaderna. Det stora beslutet om renovering och ombyggnad av Operan fattas senare i år, aviserar regeringen.

I budgeten framgår även att Riksutställningar avvecklas och upphör som myndighet den 31 maj 2017. Den 1 juni inordnas flertalet av Riksutställningars uppgifter inom Riksantikvarieämbetet som också får utökade uppgifter avseende museifrågor.

– Första tanken var att det känns sorgligt, Riksutställningar har funnits i över 50 år och har gjort uppskattade utställningar i hela landet. Men ambitionen är att vi ska ta med det vi är duktiga på och nå ut till fler, men inordnade under Riksantikvarieämbetet, säger Jesper Tammilehto, tillförordnad generaldirektör.

Enligt honom återstår fortfarande flera frågetecken, som han tror kommer att redas ut i kulturarvspropositionen senare i år.

Förra året höjdes tv-avgiften med 140 kronor per år, då med hänvisning till att man inte hade höjt den på sex år. Nästa år höjs den igen, nu med 124 kronor per år. Det är en ökning med 5,6 procent och den sammanlagda avgiften blir 2 340 kronor.

Till satsningarna hör en stärkt scenkonst i hela landet, bland annat genom mer pengar till regional kulturverksamhet och institutioner som Operan, Dramaten, Riksteatern och Dansens hus i Stockholm som får 259 miljoner fram till och med 2020.

Regeringen beräknar även att bidraget till litteratur och kulturtidskrifter tillförs 15 miljoner kronor årligen 2017–2020 för att bygga ut den läsfrämjande insatsen Bokstart.

Regeringen vill även satsa mer på särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och föreslår mer pengar till sådana verksamheter fram till 2020. I budgeten preciseras dock inte hur mycket.

Från 2019 tillförs dessutom 20 miljoner kronor i filmstöd, i syfte att "skapa långsiktiga förutsättningar för filmpolitiken".

Sedan tidigare är det känt att regeringen satsar på kulturvård och regional kultur i höstens budget. Anslaget till regional och kommunal kultur höjs med 30 miljoner årligen under fyra år, vilket betyder en sammanlagd höjning med 120 miljoner kronor.

Till kulturbudgeten räknas områdena kulturområdesövergripande verksamhet, teater, dans och musik, litteratur, läsandet och språket, bildkonst, arkitektur, form och design, kulturskaparnas villkor, arkiv, kulturmiljö, museer och utställningar samt film.

Annons