Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lars-Erik Olofsson (KD): "Bengt Bergkvists angrepp vittnar om en okunskap"

Vid Regionfullmäktiges senaste möte 9-10 februari ställde Kristdemokraterna en interpellation om primärvården i Härjedalen.
Situationen för regionens hälsocentraler är mer än bekymmersam och i synnerhet för centralen i Sveg.

Kristdemokraternas bedömning är att gränsen för patientsäkerheten är passerad och att kravet på jämlik sjukvård inte uppnås. Insändare och artiklar senaste året vittnar klart om detta. Liksom även patienters och anhörigas egna berättelser som visar på brister i tillgänglighet, låg eller ingen läkarkontinuitet, inställda kvälls- och nattjourer.

I vår interpellation ville vi ha svar på hur långt arbetet fortskridit för att säkra en god och patientsäker primärvård i Härjedalen. Svaret av Christer Siewertsson(M) var att arbetet pågår, man inväntar rapport vecka 7 men att några klara resultat inte förelåg.

Istället för att diskutera situationen i Härjedalen blir jag istället ifrågasatt i min profession som läkare, av Bengt Bergkvist (S).

Läs mer: Eldig debatt i regionfullmäktige om Svegs hälsocentral

Han anser att jag inte bör ta upp denna fråga i regionsfullmäktige. Min uppfattning är den motsatta.

Vi politiker är ytterst ansvariga och skall reagera när vi anser att patientsäkerhetslagen är satt ur spel. Debatten som skulle handla om den allvarliga situationen i Härjedalen kom istället att handla om lämpligheten av att jag som kristdemokratisk förtroendevald politiker och därtill läkare, tar upp felaktigheter i vården som kommit mig till kännedom via massmedia och bekräftas av anhöriga och patienter. Primärvården i Härjedalen ägnade Bergkvist inte ett ord åt.

Bengt Bergkvist kan omöjligen ha missat all information i form av insändare och artiklar om brister i vården som alla vi andra tagit del av och som bekräftas i kontakter med patienter och anhöriga från Härjedalen. Han menar att jag som läkare borde ha anmält det som vi alla känner till och som regionsledningen verkar ha accepterat som ett normalläge.

Givetvis gör jag detta när det rör sig om allvarlig vårdskada och jag informerar även patient och anhörig om möjligheterna till anmälan vid vårdskada eller risk för vårdskada. Allt som framkommit via massmedia i form av bristande läkarkontinuitet, bristande tillgänglighet och inställda jourer medför en risk för fysisk och psykisk vårdskada och utgör därmed en patientsäkerhetsrisk.

Tyvärr är det nog så att Bengt Bergkvists angrepp vittnar om en okunskap om patientsäkerhetslagen och dess anmälningsvägar vid vårdskada eller risk för vårdskada, och detta är bekymmersamt i sig.

Jag kan försäkra Bengt Bergqvist och övriga i regionsledningen om att vi kristdemokrater inte kan skrämmas till tystnad eller fås att sluta tala om bristande patientsäkerhet var helst den visar sig – vare sig i Härjedalen eller i övriga regionen.

Vi kommer heller inte att sluta att bevaka majoritetens agerande vad gäller primärvården i Härjedalen. Nuvarande situation får inte ses som ett normalläge utan här krävs kraftfulla och extraordinära insatser, och det är bråttom.

Vi kristdemokrater i regionsfullmäktige, Margareta Mahmoud Persson samt undertecknad, deltar gärna i arbetet för en återuppbyggnad av patientsäker och jämlik vård i Härjedalen.

Lars-Erik Olofsson

Gruppledare (KD)

Ledamot regionsfullmäktige

Har du något att säga? Vill du skriva en insändare eller debattartikel i ämnet så klicka här och skicka in direkt till oss på LT!

Missa inte LT:s nya app för Iphone och Android

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel