Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

HMAB överklagar torvbrytningsnej på Brättesflon B

/
  • – Torvbrytning på Brättesflon B är förenlig med artskyddsförordningen, säger Anders Wiklund, HMAB:s platschef i Sveg.

HMAB överklagar länsstyrelsens beslut att säga nej till torvbrytning på Brättesflon B i Lillhärdal. Det var i början på december som länsstyrelsen fattade beslutet och i måndags sände HMAB in sin överklagan, som avgörs i regeringsrätten.

Annons

HMAB överklagar länsstyrelsens beslut att säga nej till torvbrytning på Brättesflon B i Lillhärdal. Det var i början på december som länsstyrelsen fattade beslutet och i måndags sände HMAB in sin överklagan, som avgörs i regeringsrätten.

– Beslutet grundar sig enbart på att Brättesflon B anses hysa en värdefull naturmiljö. Det tycker vi är fel, bland annat utifrån de inventeringar som vi har låtit utföra med med hjälp av specialistkompetens, säger HMAB:s platschef Anders Wiklund.

Utifrån aspekter som riksintressen, kulturvärden, buller, vatten, rennäring och miljökvalitetsnormer är Brättesflon B ett fullgott alternativ för torvtäktsverksamhet, enligt HMAB. De menar också att den våtmarksinventering som utfördes på 1980-talet bör ses över eftersom mycket kan ha hänt sedan dess. HMAB anser att torvbrytning på Brättesflon B är förenlig med artskyddsförordningen.

Företaget understryker vikten av att bedriva verksamhet på Brättesflon B för det lokala näringslivets skull.

– Torv medverkar till nationell försörjningstrygghet. Produktion och användning av svensk torv innebär skatteintäkter i alla led. Det minskar transporter, leder till nya arbetstillfällen, bidrar till sysselsättning på landsbygden och bevarar en värdefull kunskap och infrastruktur som är av stor vikt även i framtiden, säger Anders Wiklund.

Han säger att det inte är aktuellt att importera torv och att HMAB har täkter att bryta på i 10-20 år till om brytningen sker i samma takt som idag.

– Men vi är i stort behov av att öppna nya torvtäkter för att på lång sikt kunna fortsätta verksamheten.

En mix av nyöppnade torvtäkter och de som tagits i bruk för flera år sedan gör torvbrytningen mindre väderkänslig. Nyöppnade torvtäkter tål regn bättre än de som brukats en längre tid.

Annons