Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sångsvan och andra fåglar stoppar ny torvtäkt utanför Lillhärdal

/

Sångsvan, ljungpipare och orre, det är några av de fåglar som häckar på det våtområde där HMAB vill öppna en ny torvtäkt. Men länsstyrelsen säger nej - området har höga naturvärden och är en viktig plats för flera våtmarksfåglar.

Annons

– Vi har gjort en samlad bedömning och kan inte blunda för den stoppregel som finns i torvlagen. Det finns tydliga bestämmelser som vi måste tillämpa, våtmarker med höga naturvärden får inte tas i anspråk för torvbrytning, säger Martin Jakobsson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Jämtland/Härjedalen.

Det faktum att flera våtmarksfåglar häckar i området som är "särskilt skyddsvärda" enligt artskyddsförordningen, gör Brättesflon B till ett område med höga naturvärden.

Bland annat sångsvan, ljungpipare, orre och tretåig hackspett.

Landshövding Jöran Hägglund har fattat beslutet.

Det handlar om ett knappt hundra hektar stort myrområde mellan Lillhärdal och Sveg, en myrmark som enligt länsstyrelsen är helt opåverkad av dikning. Där vill HMAB öppna en ny torvtäkt.

Företaget, som är en del av Härjeånskoncernen, bryter torv och tillverkar briketter och pellets på pelletsfabriken i Sveg och ska också leverera torv till det värmeverk som Härjeåns vill bygga på orten.

Enligt bolaget är nya torvtäkter helt nödvändiga för att kunna leverera den mängd bränsle som kommer att krävas i framtiden. De torvtäkter som redan finns i Härjedalen räcker inte så många år till.

HMAB har inventerat myrar som finns i närheten och valt bort ett stort antal, delvis på grund av att markägarna inte vill ha några torvtäkter på sina myrar, men också beroende på kvalitet och mängd på torven, samt på avståndet till fabriken.

– Torvlagen ger möjlighet till att gå emot en markägare och ta över myrar för torvbrytning men jag vet att HMAB inte vill det. Brytningen är på lång sikt och man vill ha goda relationer med markägarna, säger Martin Jakobsson.

Brättesflon är ju en av får myrar som HMAB ser en möjlighet att bryta torv på, finns det inga platser kvar att bryta torv på i Härjedalen?

– Det är lite bekymmersamt. Jag vet att företaget gjort utförliga utredningar och utifrån det kommit fram till att man måste gå in på myrar med höga eller mycket höga naturvärden. Brättesflon B är en klass två myr vilket innebär höga naturvärden. Och lagen säger att myrar med klass ett, som är det högsta, och klass två ska vara undantagna från torvbrytning.

Tar ni någon hänsyn till att HMAB menar att nya torvtäkter är helt nödvändiga för att man ska kunna försörja Härjeåns med energitorv i framtiden?

– Vi har haft med det men i första hand måste vi ta följa lagstiftningen, säger Martin Jakobsson.

Beslutet kan överklagas till regeringen och där är det Näringsdepartementet som avgör frågan.

På HMAB har man ännu inte tagit ställning till hur man ska gå vidare med tisdagens besked, det meddelar plats- och ekonomichefen Anders Wiklund.

Annons