Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftverk i Skaftåsen utanför Lillhärdal får byggas - och det blir tio fler

/

51 vindkraftverk får byggas i Skåftåsenområdet söder om Lillhärdal, det har Mark- och miljödomstolen i Östersund kommit fram till efter att ha tagit ställning till två överklaganden av Miljöprövningsdelegationens beslut.

Annons

Miljöprövningsdelegationen (MPD) gav förra sommaren tillstånd till 41 vindkraftverk på Skaftåsen söder om Lillhärdal. Beslutet överklagades av både Skaftåsen Vindkraft AB, ett dotterbolag till Bergvik som står bakom ansökan, samt av Föreningen för småskalig vindkraft (FFSV) i Lillhärdal, som ville riva upp beslutet helt.

FFSV har, liksom i sin överklagan att bygga 57 verk på Åndberget, bland annat hävdat att vindkraftparken på Skaftåsen innebär stora skade- och hälsorisker för både människor och djur.

Läs mer: De överklagar beslut om vindkraft på Åndberget

Bolaget å sin sida ville ha tillstånd att bygga 22 vindkraftverk till, utöver de 41 som MPD gett tillstånd till.

Nu har Mark- och miljödomstolen i Östersund fattat sitt beslut och tillåter totalt 51 vindkraftverk i området.

När det gäller överklagan från FFSV konstaterar domstolen bara att området är "lämpligt för vindkraftsverksamhet" och att det intresset "med vissa inskränkningar bör ges företräde framför motstående enskilda och allmänna intressen" Staten har tidigare pekat ut höjderna som riksintresse för vindkraft.

Därför lämnar domstolen FFSV:s överklagande helt utan bifall eller övriga kommentarer.

Flera instanser, bland annat tre kommuner i Hälsingland, har hävdat att vindkraftparken är ett hot mot världsarvet Hälsingegårdar, eftersom några av vindkraftverken kommer att synas från Hälsingegården i Fågelsjö. Domstolen anser att den påverkan är så pass liten att den inte kan ha någon rimlig betydelse.

Länsstyrelsen i Jämtland/Härjedalen har yrkat att avståndet mellan örnarnas boplatser och vindkraftverken bör vara tio kilometer. Enligt länsstyrelsen är området ett av de fem viktigaste örnreviret i Jämtlands län för kungsörn utanför fjällen.

Mark- och miljödomstolen menar att ett avstånd på två kilometer räcker men tar ändå en viss hänsyn till hur örnarna flyger i området. Skaftåsen Vindkraft AB får avslag på sin överklagan om att bygga en del av verken som skulle hamna för nära örnarna.

Ett beslut som domstolen menar "innefattar en rimlig avvägning mellan bolagets intressen och artskyddshänsyn."

Beslutet kan överklagas fram till den 17 juni. Tillståndet att bygga vindkraftverken gäller i 35 år från dess att beslutet vunnit laga kraft.

Läs mer: Rabbalshede får tillstånd att bygga 57 vindkraftverk på Åndberget

Annons