Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsmiljöverket dömer ut IKEAs vindkraftverk på Glötesvålen

Säkerheten i Vestas vindsnurror på bland annat Glötesvålen bedöms som otillräcklig av Arbetsmiljöverket. Nu uppmanas bolaget inkomma med synpunkter på Arbetsmiljöverkets bedömning annars kan kraftverken, som bland annat förser IKEA med ström, bli ålagda tvångsåtgärder.

Annons

Vindsnurror på Glötesvålen

Arbetsmiljöverket har vid stickprov på Vestas vindsnurror, som bland annat står uppställda på Glötesvålen i Härjedalen, anmärkt på tio punkter. Det man anmärker på är bland annat att Arbetsmiljöverket saknar en EG-försäkran och svensk bruksanvisning, liksom att all märkning i verken inte är på svenska, att det saknas ordentliga skyddsräcken, varningssignal på rökdetektorn och att det är trångt vid visst typ av underhåll.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det saknas en harmoniserad C-standard för vindkraftverk men att alla maskiner, vilket vindkraftverk klassas som, har regler och föreskrifter. De punkter man slår ner på med kraftverken innefattas av dessa regler. Verket man undersökt på Glötesvålens vindpark brister inte mot samtliga tio punkter men har bland annat "endast en kedja som skyddsräcke" vid utrymningslyckan och att det saknas "en varningssignal för att varna de som befinner sig i verket vid en eventuell brand" utöver att all märkning inte är på svenska.

Eva Bernemark på Arbetsmiljöverket menar att straffet för detta kan bli att man tvingas rätta till bristerna ifall de inte gör det frivilligt.

– Vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Om så inte är fallet kan vi vidta åtgärder men det vanligaste är att tillverkaren gör frivilliga rättelser så att de uppfyller kraven. Annars kan vi besluta att tillverkaren ska rätta till eventuella brister på maskiner som redan tagits i bruk eller lämna varningsinformation.

Vestas har till på fredag på sig att inkomma med synpunkter. Till Tidningen Härjedalen meddelar de att man har EG-försäkran och svensk bruksanvisning som Arbetsmiljöverket sett men att de inte haft kopior att ge vid inspektionen. I övrigt kommer man att besvara Arbetsmiljöverkets synpunkter.

Annons