Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt naturreservat utanför Ytterhogdal

/
  • Långsån norr om Ytterhogdal har blivit ett naturreservat för att skydda den rödlistade flodpärlmusslan.

Långsån och dess omedelbara närhet ingår i ett nybildat naturreservat. Syftet är att skydda reproducerande flodpärlmussla och öring samt ingående skog och kulturlämningar.

Annons

Länsstyrelsen har beslutat att bilda ett 28 hektar stort naturreservat av Långsån och det närmaste området längs ån. Långsån ligger 6 kilometer norr om Ytterhogdal och rinner mellan sjöarna Lången och Stensjön. Ån är i huvudsak strömmande men rinner även stilla genom ett par mindre myrområden. Långsån tillhör Ljusnans vattensystem och är 3,6 kilometer lång.

Till åns naturvärden hör flodpärlmussla och öring. Enligt länsstyrelsen tyder det mesta på att fiskarna är stationära. Flodpärlmusslan är det värdefullaste skyddsobjektet i ån och individantalet har beräknats till 425 000 musslor, bedömningen bygger på en inventering från 2013. Under denna hittades även små musslor vilket tyder på en livskraftig population med fungerande reproduktion.

Då Långsån och området i omedelbar närhet blir ett naturreservat innebär det att området lämnas för fri utveckling med undantag för restaurering av vattendraget. Förutom att skydda den rödlistade flodpärlmusslan så är syftet med bildandet av naturreservatet att tillgängliggöra området för naturupplevelser och friluftsliv samt ge möjlighet till vetenskaplig forskning.

Annons