Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örndalen en naturresurs

Annons

Brukandet av Sveriges naturresurser är grunden till vår befolknings framgång och välfärdens grundpelare. Men det är inte självklart för alla. Allt oftare ser vi att klyftan mellan människor som lever i storstadsområden dikterar villkoren för hur vi ska bruka våra naturresurser som ofta finns i glesbygd. När Norrland befolkades av människor som bedrev mer än byteshandel och vi började se naturen som en tillgång för kommersiellt bruk började vi också sätta ett värde på de rikedomar som fanns. Skogen avverkades, transporterades till sågverk och massaindustri som ofta låg längs kusten. Våra älvar möjliggjorde detta. Dels som transportväg för det avverkade virket men även som en grön energikälla genom en utbyggnad av vattenkraften. Vi fick elektricitet till vår industri lokalt och till övriga Sverige. En ökad befolkning skapade ytterligare arbetstillfällen i verksamheter som livsmedelsbutiker, järnhandlare, skolor med flera. Vägar byggdes och infrastrukturen tog form med den ökade befolkningen. Dessa vägar är idag en förutsättning för en av länets stora näringar, turismen.

Sommar- och vinterturismen i Jämtlands län är en väldigt viktig näring. Inom turismen skapas det ofta attraktiva jobb för ungdomar, kanske deras första. Runt de stora aktörerna inom skidturism skapas många mindre företag. Hur många byggfirmor livnär sig inte till stor del på att bygga och renovera turistrelaterade verksamheter! Fyra av fem jobb har skapats i företag med färre än femtio anställda de senaste tjugo åren och de står stadigare i konjunktursvängningar än större företag. Nästan alla dessa företag är ägarledda. Företagare bor i den bygd de verkar och gör allt i sin makt att driva företaget vidare samtidigt som de bidrar med nästan 40 procent av kommunernas skatteintäkter. Låt oss komma ihåg det när vi diskuterar projekt som Örndalen.

Att då se att projekt Örndalen stoppas i Mark- och miljödomstolen på grund av att några örnar valt att bo där är oroväckande. Givetvis är örnarna en resurs som har ett värde, ekonomiskt och biologiskt, men de är inte på något vis hotade som art av denna exploatering. Vi ser flera företagsidéer runt själva örnarna som kan ge den lokala populationen av örn en ökad möjlighet till utveckling snarare än att de påverkas negativt. Härjedalen och Sverige behöver de beräknade trehundra jobben som företagare kan generera genom att projekt Örndalen blir verklighet. Besluten kring Örndalen blir principiellt viktiga för vår regions största tillgång, naturen. Invånarna i Jämtland och företagare är beroende av att naturresurserna kan brukas i hela Sverige.

Företagarna Härjedalen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons