Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jägarna positiva till ändringsförslag för fjälljakten

/
  • Efter påtryckningar från bland andra Svenska Jägareförbundet har regeringen föreslagit att reglerna för småviltsjakt i fjällen ska ändras från 1 april i år. Delvis återgår man i förslaget till hur det såg ut innan 2007.   Foto: Mostphotos

Efter en regeländring för snart nio år sedan, har småviltsjakt i fjällen varit en het potatis.
Nu går man delvis tillbaka till de gamla reglerna. Något som gillas av jägarna.

Annons

Sedan lagen för vem som har rätt till småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgräns ändrades 2007 har det pågått en hård debatt.

Ändringen i rennäringsförordningen gjorde att utländska jägare gavs samma rätt till småviltsjakt som för de som är fast bosatta i Sverige.

Farhågorna inför ändringarna var framför allt att jakttrycket skulle öka, vilket skulle kunna påverka ripstammen negativt, men även få följder för rennäringen och naturmiljön.

Jordbruksverket, som haft i uppdrag att övervaka effekterna av ändringen, skrev i sina slutsatser som presenterades 2013, att det inte fanns belägg för några märkbart negativa effekter på småviltsstammarna, rennäringen eller naturmiljön. Däremot kunde man se att det blivit ett högre jakttryck, vilket ansågs kunna påverka möjligheten för jägare att jaga utan större tidsmässig framförhållning, samt att risken att störas av andra jägare ökade.

Efter flera år av påtryckningar från Svenska Jägareförbundet, andra föreningar och enskilda jägare har regeringen nu föreslagit att reglerna ska ändras från 1 april i år. Delvis återgår man i förslaget till hur det såg ut innan 2007.

Förändringen innebär att fast boende i Sverige får förtur, men öppnar för möjligheten att även fortsättningsvis erbjuda utländska jägare jakt i svenska fjällen. Hur rennäringsförordningen ska fungera i praktiken avgör jordbruksverket när de utformar sina föreskrifter och tolkar förordningen.

Svenska Jägareförbundet har, efter att Näringsdepartementet i december kom med sitt förslag, uttalat sig positiva till ändringen. "Förbundet ser detta initiativ från regeringen som mycket positivt. Förbundet är även övertygat om att detta kan leda till dels en bättre jakt och ett långsiktigt hållbart nyttjande av den resurs som fjälljakten utgör, dels minskande störningar för annan verksamhet i det svenska fjällområdet", skriver de.

Svenska Jägareförbundet anser samtidigt att möjligheten att upplåta jakt för utländska jägare bör tolkas restriktivt. De vill även att meningen "Sådan rätt som avses i första stycket får under där angivna förutsättningar även upplåtas till någon annan" stryks. De anser att den utgör "en överhängande risk för att regeringens intention med förslaget och andemeningen med förordningsändringen går till spillo".

––––

Samer får ensamrätt till jakt

Åsikter: Bättre ordning och reda i småviltsjakten

Svenska jägare ska få förtur till fjälljakten

Annons