Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länets kommuner är sämst när det kommer till klimatanpassning

Enligt en underökning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, är Jämtlands län sämst i landet när det kommer till klimatanpassning.

Annons

Det är stor spridning i de kommuner som deltagit och svarat på enkäten från IVL. Poängen varierar mellan 0 till maxpoängen 33.

De tio kommunerna som rankas högst har alla över 30 poäng. Lägst genomsnittspoäng har kommunerna i Jämtlands län med 8 poäng.

Ragunda, Bräcke och Krokoms kommun deltog inte i undersökningen.

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer som vi ser i år, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Detta visar en kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Stora kommuner har överlag kommit längre jämfört med små och medelstora kommuner, och kustkommuner har i högre utsträckning etablerat sitt klimatanpassningsarbete jämfört med inlandskommuner.

Länets kommuner och deras placering, 202 kommuner deltog:

Östersund 84

Strömsund 96

Härjedalen 144

Berg 147

Åre 174

Detta visar en kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Frågorna som kommunerna svarade på i enkäten var:

Har det fattats beslut i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelseom att ni ska arbeta med klimatanpassning?

Är någon huvudansvarig för kommunens klimatanpassningsarbete?

Har ni analyserat hur kommunen kan påverkas av framtidaklimatförändringar?

Har ni analyserat hur olika sektorer (t.ex. bebyggelse ellerkommunikationer) kan påverkas?

Har ni kartlagt olika möjliga klimatanpassningsåtgärder?

Har ni undersökt goda exempel i andra kommuner?

Har ni utvärderat olika klimatanpassningsåtgärder?

Har ni prioriterat och valt ut vissa anpassningsåtgärder?

Har ni genomfört klimatanpassningsåtgärder?

Har ni integrerat klimatanpassningsarbetet i befintliga processer (t.ex. planprocessen och risk- och sårbarhetsanalyser)?

Följer ni upp och utvärderar ert klimatanpassningsarbete?

Vad följer ni upp och utvärderar i ert klimatanpassningsarbete?

Läs mer:

Renar påverkas lika mycket av lokala åtgärder som av klimatförändringar

Det finns ett ljus i slutet av klimattunneln – ”Donald Trump kan inte stoppa den globala omställningen som sker nu”

–––

Den här nyheten skickades ut som push till de som är intresserade av nyheter i sin närhet.

Vill du ha lokala nyhetspushar till din mobiltelefon?

Ladda ner ÖP:s eller LTZ:s app här, till Iphone eller till Android:

ÖP:s iPhone-app

ÖP:s Android-app

LTZ:s iPhone-app

LTZ:s Android-app

Annons