Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Replik: Skogsbruket kör bokstavligt talat sönder vår historia

Annons

Anders Lindkvist, distriktschef för Holmen Skog, går i svaromål:

Replik: Holmens naturvårdsarbete blir bättre och bättre (6 november)

Låt oss börja med Holmens avslutningsord: "Om Göran Rönning har fler synpunkter på Holmens skogsbruk är han välkommen att diskutera detta vidare med oss personligen". Detta är ett av skogsnäringens mest använda trick, nämligen att avväpna debattörer genom förtroliga samtal bakom stängda dörrar, gärna med smörjande tilltugg.

Nej Holmen Skog! Debatter ska föras inför öppen ridå där lögnerna lättare kan genomskådas. Lindkvist hävdar att det är cirka 540 skogslevande arter är hotade enligt Artdatabanken. Ren lögn. I rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2015 från Artdatabanken står följande: "Närmare 2 300 skogslevande arter är rödlistade, och för drygt 1 800 av dessa är skogen en viktig livsmiljö". På sidan 27 i samma publikation kan man också läsa att 908 av de senare är hotade, alltså tillhörande de högsta rödlistekategorierna (CR, EN eller VU).

Lindkvist påstår vidare att "i takt med att skogsbruket moderniseras ser vi att många viktiga faktorer för den biologiska mångfalden förbättras". Ren lögn! Så här säger bland annat den moderna forskningen från rapporten: "Missade mål- tio forskare om utmaningar i skogen från WWF": "Det är ett problem att man slutavverkar allt yngre skog. Ju längre man pressar ner slutavverkningsåldern, desto färre livsrum blir det i skogslandskapet. Det hinner inte bildas någon död ved i skogar som avverkas när de är 60 eller 70 år". (Bengt Ehnström, entomolog, f d forskningsledare vid Artdatabanken).

Lindkvist tycker att jag borde ge en modern och nyanserad bild av svenska skogsbruket. Visst! I Sverige finns 210 000 kilometer skogsbilvägar, många av dessa har byggts med våra skattemedel, som får betraktas som socialbidrag till ett särintresse. 1 700 nya kilometer byggs årligen, 15 procent av skogen i Sverige består av skogsbilvägar med kantzoner och diken (Källa: Skogsstyrelsen 2016). Vägarna fragmenterar sönder naturskogslandskapet, gynnar omfattande tjuvjakt och ger permanenta störningar för djur- och friluftsliv.

Höjer vi blicken över det dominerande skogsbrukslandskapet är hänsynslösa körskador förhärskande. Foto: Göran Rönning

Bokstavligt talat kör skogsbruket sönder vår historia; i södra Norrland skadas 44 procent fornlämningar genom markberedningar (Källa: Skogsstyrelsen 21/7, 2017).

Och för 30 år sedan förstod man följderna av industriskogsbrukets framfart. "Har då skogsbruket inte något ansvar för dessa byars fortbestånd? Att sysselsätta folk till starkt ökande kostnader inom skogsbruket bara för sysselsättningens skull är inte företagsekonomiskt vettigt. En fortsatt minskning av landsbygdsbefolkningen i Norrlands inland kan förväntas" (Skogsvårdsförbundets Tidskrift nr 4-5 1986).

Göran Rönning, skoglig debattör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons