Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S och M föreslår höjda avgifter inom länets sjukvård

/

Socialdemokraterna och Moderaterna, den nya styrande alliansen i sjukvårdsregionen föreslår nu en rad prishöjningar inom vården.
Förhoppningen är att det ger regionen 23,6 miljoner kronor mer i intäkter.

Annons

Under fredag förmiddag presenterade den nya styrande alliansen bestående av S och M sitt gemensamma förslag på nya avgifter inom länets sjukvård.

– När man väger ihop förslagets alla delar är det väl avvägt. Jag är övertygad om att patienter med få besök har förståelse för att de betalar mer än de som ofta är i behov av vård, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Hennes regionsrådskollega Christer Siwertsson (M) säger så här:

– Förslaget till patientavgifter som vi lägger fram i dag är rättvisa. Alternativet att höja skatten hjälper inte de med störst vårdbehov. Kom ihåg att det inte finns något högkostnadsskydd när man betalar skatt.

I en beräkning de har gjort i samband med förslagen har de räknat fram att de föreslagna höjningarna, beräknat på dagens patientströmmar och med hänsyn tagen till att en del har frikort, så ger det 23,6 miljoner kronor mer i intäkter till regionen.

Förslagen innebär:

* Högkostnadsskyddet ligger kvar på 1100 kronor.

* Enhetstaxa införs vilket gör avgifterna enklare att hantera för personal och administration.

* Patienten ska befrias från att hantera klippkort – högkostnadsskyddet träder in automatiskt när man når upp till 1100 kr.

* Patienter får möjlighet att avbetala avgiften under en längre period.

* De som drabbas av de höjda avgifterna är de som sällan behöver besöka vården.

* Avgiftshöjningarna ger en ordentlig inkomstförstärkning till Regionen.

Här är hela listan på föreslagna nya avgifter:

* Alla vårdbesök inom öppenvården, oavsett personalkategori, föreslås få avgiften 300 kronor.

* Undantag är vårdbesök på akut och jourtid som föreslås få avgiften 400 kronor.

* Förlängning av sjukintyg och telefonrecept debiteras 100 kronor.

* Ambulanstransport föreslås höjas till 300 kronor (ingår inte i högkostnadsskyddet).

* Uteblivna besök debiteras 300 kronor. Det gäller även besök som är avgiftsfria. Ingår ej i högkostnadsskyddet.

* För ungdomar föreslås avgiftsfrihet upp till 18-årsdagen, därefter gäller full avgift.

* Avgift för screening/riktade hälsokontroller (aorta, gynekologiska cellprov) föreslås få avgiften 300 kronor (ingår inte i högkostnadsskyddet). Även mammografi föreslås höjas till 300 kronor under förutsättning att mammografi inte blir avgiftsfritt i enlighet med regeringens förslag.

* I patientavgiften för vårdbesök ingår röntgen, fysiologen, nuklearmedicin och provtagning pga. sjukdom.

* För syn- och hörcentral och den pedagogiska hörselvården införs avgift för vårdbesök.

* Egenprovtagning via distansöverbryggande teknik/ VHR görs avgiftsfri under en period på 2 år

* Automatiserat frikort införs när man når upp till 1100 kronor i avgifter.

* Möjlighet till avgiftsfri uppdelning av betalning inom en bestämd tidsrymd, tex 5 och 10 månader införs.

* Konsekvenserna ur ett patientperspektiv ska det forskas på.

Annons