Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skogslandskapet skövlas utan naturhänsyn

I Tidningen Härjedalen går Holmen Skogs distriktschef, Anders Lindkvist, i svaromål mot naturvården. Lindkvist påstår att miljömålen och produktionsmålet är likställda.

Bra naturhänsyn i dagens skogsbruk (25 september)

Fel. Det ser vi med våra egna (50 par ögon) när vi från Forskningsresans skogsexkursioner årligen inventerar den biologiska mångfalden (eller mer korrekt – avsaknaden av den) i skogslandskapet.

Och redan år 1999 konstaterade Riksrevisionen att målen är helt ojämställda i fråga om lagstöd och ekonomisk uppbackning. Fältbiologernas inventeringar visar nått helt annat än de förljugna beskrivningen som Holmen levererar i tidningen.

År 2014 inventerade Fältbiologerna avverkningsanmälda skogar i Ströms Vattudal på Holmen Skogs marker. Många av dessa skogar visade sig ha höga naturvärden. Skogsstyrelsen klassade också efteråt fem av dem som nyckelbiotoper.

Holmens FSC-revision 2013 hade samma brist uppdagats, och Holmen ålades att åtgärda för bättre rutiner. 2016 inventerades de avverkningsanmälningar som kommit in efter 2014 när rutinerna skulle ha förbättras på Holmen Skogs marker. Men Holmen har i praktiken inte bättrat sig.

Holmen Skog påstår: "På alla områden som skördas tas stor hänsyn till miljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden".

Detta är ren lögn! För forskningen visar något helt annat. Nämligen att 2 000 skogslevande arter hotas till sin existens av skogsbrukets brutala metoder. Artdatabankens rödlista vittnar tydligt om detta.

Holmen Skog polisanmäldes av länsstyrelsen för brott mot 4 § Artskyddsförordningen då kungsörnens boträd sågats ner.

Läs även: Chockerande skogsskövling (19 september)

Holmen Skog avslutar sin artikel med följande absurda påstående: "Ett aktivt skogsbruk möjliggör ett liv på landsbygden och bidrager till att hålla hela Sverige levande". Fakta är tvärtom! Redan i Skogsvårdsförbundets rapport nr 5 1983, konstaterades att: "En fortsatt mekanisering av drivnings- och skogsvårdsarbetet medför minskat behov av arbetskraft, med följd att många mindre byar i inlandet avfolkas".

Göran Rönning

skoglig debattör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel