Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Abbas överklagar beslutet som ledde till maktskiftet i Härjedalen

Abbas Khanahmadi har överklagat beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och socialnämnden i Härjedalens kommun. Han anser att det ”felaktiga beslutet har haft förödande konsekvenser för medborgarna i Härjedalens kommun”.

Annons

Det var i juni som kommunfullmäktige i Härjedalens kommun fattade beslut om att inte ge kommunstyrelsen och socialnämnden ansvarsfrihet efter ett yrkande från Victor Ericsson (M). Under mötet lämnade de närvarande ledamöter i de berörda nämnderna in begäran om att avsluta sina uppdrag. Begäran beviljades av ett enigt fullmäktige.

Vid ett extra fullmäktigemöte ett par veckor senare tog Alliansen över styret i Härjedalens kommun för första gången sedan kommunen bildades 1974.

Abbas Khanahmadi, med många uppdrag inom Socialdemokraterna i länet, överklagar till Förvaltningsrätten i Härnösand med hänvisningar till kommunallagen och kommunens arbetsordning. Han anser att det saknas en motivering till att inte bevilja ansvarsfrihet och att ärendet inte har beretts på ett korrekt sätt. Han anser även att beslutet saknar laglig grund på grund av jäv eftersom de berörda ledamöterna deltagit i beslutet.

–Alla har rätt att yttra sig och ha en politisk åsikt men min anmälan handlar om lagligheten i beslutet. Varje ledamot i fullmäktige måste tänka mer och ta ansvar. Allmänheten måste få veta att fullmäktige inte är en lekstuga, säger Abbas Khanahmadi.

– Vi måste höja kompetensen hos våra ledamöter generellt. Jag lägger mig inte i den politiska delen men jag ber rätten pröva lagligheten, säger Abbas Khanahmadi.

Han menar att formerna för att inte bevilja ansvarsfrihet är reglerade i lag och beskrivna i kommunens arbetsordning.

– Det är bara ett år sedan ledamöterna beslutade om arbetsordningen och där står att frågan om ansvarsfrihet ska beredas av fullmäktiges presidium.

Abbas Khanahmadi anser att det är fullmäktiges ordförande som har ansvaret för handläggningen.

– Det är hon som håller i klubban och avgör om ärendet ska upptill beslut.

Fullmäktiges ordförande Gunilla Hedin (S) säger att hon var oförberedd på att frågan skulle dyka upp.

– Det är ovanligt att sådant här händer. Jag var helt oförberedd eftersom revisorerna hade förslagit ansvarsfrihet. Efteråt insåg jag att om en nämnd inte beviljas ansvarsfrihet, trots att revisorerna har föreslagit det, bör nämnden få tillfälle att yttra sig innan frågan avgörs, säger Gunilla Hedin.

– Dåvarande oppositionsrådet Viktor Ericsson motiverade förslaget muntligt. Han hade en tydlig motivering i talarstolen och den finns inspelad, säger Gunilla Hedin.

Hon tycker att det hade varit smakligt om oppositionen hade gett presidiet en vink om vad som skulle komma.

– Då hade vi kunnat förbereda oss och tagit reda på vad som gälleri en sådan här ovanlig situation, säger Gunilla Hedin.

– Dåvarande oppositionsrådet Viktor Ericsson (M) motiverade förslaget muntligt. Jag läste inte hans skriftliga yrkande tillräckligt noga. Men han hade en tydlig motivering i talarstolen och den finns inspelad, säger hon.

Abbas Khanahmadi menar att det är solklart att ledamöter som berörs inte ska delta i voteringen utan anmäla jäv.

– Varför tillät man de jävig ledamöterna att delta i omröstningen, undrar han. Det här måste domstolen pröva.

När det gäller jävsfråga är Gunilla Hedin inne på en annan linje och anser att det är varje enskild ledamots ansvar att anmäla jäv.

Om rätten inte går på din linje, överklagar du då tillkammarrätten?

– Jag vill läsa motiveringen innan jag bestämmer det, säger Abbas Khanahmadi.

Om du får rätt, vad händer då?

– Då kan fullmäktige överklaga till kammarrätten eller finna sig i beslutet, säger han.

I vilket tillstånd kommer kommunen att befinna sig om du får rätt? Gäller valen av nya ledamöter till socialnämnden och kommunstyrelsen?

– Ja, säg det. Jag vill inte spekulera, jag kan bara hoppas att rätten fattar ett klokt beslut. Jag önskar att våra kära politiker tänker lite längre och tar jobbet mer på allvar. Beslut ska fattas utifrån fakta och man ska inte ha bråttom. Nu var kommunen i praktiken utan styre i ett par veckor. Fullmäktiges ordförande borde ha haft koll på det.

Ordföranden är en partikamrat till dig. Vad säger du om det?

– Det har ingen betydelse. Ordföranden är ytterst ansvarig och fullmäktige borde ha tagit ansvar, någon ledamot borde ha påmint ordföranden. Åtminstone borde någon ha ställt frågan, säger Abbas Khanahmadi.

Nyblivna kommunalrådet Anders Häggkvist (C) säger att det är en demokratisk rättighet att överklaga ett beslut i fullmäktige och har inga synpunkter på överklagandet.

– Är det någonting som är berett så är det revisorernas ärenden. Sedan dras det olika slutsatser. Det finns skäl till att vissa ärenden ska upp i fullmäktig;  det ska vara ett demokratiskt beslut, säger Anders Häggkvist.

– Är det någonting som är berett så är det revisorernas ärenden. Sedan dras det olika slutsatser; revisorerna slätar över och fullmäktige drar en skarpare slutsats. Det finns skäl till att vissa ärenden ska upp i fullmäktig, det ska vara ett demokratiskt beslut, säger Anders Häggkvist.

När det gäller om det finns en motivering till misstroendeförklaringen är Anders Häggkvist tydlig.

– Det var åtminstone två ledamöter som framförde klara och tydliga motiveringar; både Victor Ericsson (M) och Stig Holm (C) och de finns på den filmade sändningen från fullmäktigemötet.

Nu begär Förvaltningsrätten in ett yttrande från Härjedalenskommun innan domstolen fattar beslut i frågan. Kommunen har på sig fram till den 30 augusti att svara. Sedan avgör förvaltningsrätten ärendet.

Fakta Abbas Khanahmadi

Abbas Khanahmadi, rektor vid Bäckedals folkhögskola, har varit ordförande för Socialdemokraterna i Härjedalen. Han är ledamot i partistyrelsen, distriktsstyrelsen och verkställande utskottet samt studieledare och utvecklingsledare för Socialdemokraterna i Jämtland-Härjedalen. Han är även ledamot i länstrafikens styrelse.

Annons