Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Besked om Härjedalsmålet väntas inom kort - HD tar ställning till prövningstillstånd

Ruvhten sijte kan inom kort få ett besked om prövningstillstånd av Härjedalsmålet i Högsta domstolen, det rapporterar Sameradion. Samebyn vill att domen, som slog fast att samebyarna inte har sedvanerätt till vinterbete i Härjedalen, rivs upp.

Annons

Renar på privat mark.

Resningsansökan lämnades in för drygt två år sedan. För en tid sedan begärde samebyns advokater förtur för målet, vilket de också beviljades. Nu behandlas ärendet av Högsta domstolen och föredragande Anna Cappelen-Smith säger till Sameradion att ärendet väntas föredras under november månad. Därefter tas beslut huruvida samebyn får resning eller inte.

Läs mer:

Sameby söker resning i Härjedalsmålet

Ruvhten sijte får förtur hos Högsta domstolen

I Härjdalsmålet slog Hovrätten fast att samebyarna i Härjedalen inte har någon sedvanerätt till vinterbete på privata marker i landskapet. Det är den domen som Ruvhten sijte vill att Högsta domstolen ska riva upp. Enligt samebyn vilar domen både på felaktig rättstillämpning och felaktig historievetenskaplig grund.

I sin resningsansökan hänvisar samebyns advokater till Nordmalingsmålet, en liknande tvist om vinterbete mellan markägare och samebyar i Nordmalings kommun. Där slog HD fast att samebyn hade rätt till vinterbete och att det ska prövas enligt paragraf 3 i rennäringslagen. Inte enligt rättsinstituet urminnes hävd, som användes vid Härjedalsmålet.

Förhoppningen är att Högsta domstolen medger resning utifrån den nya rättstillämpningen som HD:s dom i Nordmaling innebar, enligt Sameradion.

Ruvhten sijte hänvisar också till nya historiska bevis som framförallt tagits fram av förra chefen för landsarkivet i Östersund, Lars Rumar, och som bland annat redovisas i hans bok, "Historien och Härjedalsdomen" - en kritisk analys. Han hävdar att det finns flera omständigheter som ger samebyarna i Härjedalen sedvanerätt till vinterbete. Omständigheter som samebyns advokater vill att Högsta domstolen ska ta hänsyn till.

Läs mer:

Lars Rumar menar att Härjedalsdomen delvis bygger på myter

Markägare tror inte på resning

De tre andra samebyarna som berördes av domen har tillsammans med markägarna kommit överens om ersättning för rennäringens vinterbete på privata marker i Härjedalen.

Annons