Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förslag från stiftet: Församlingarna i Härjedalen bildar ett pastorat

/

Fyra församlingarna samordnas till ett pastorat – det är förslaget från Härnösands stiftsstyrelse om framtiden för församlingarna i Härjedalen.
– Det finns stora samordningsvinster att göra. Vinster som jag hoppas både ska förbättra arbetsmiljön för personalen och servicen till församlingsborna, säger biskop Eva Nordung Byström.

Annons

Bakgrunden är befolkningsminskningen i Härjedalen som innebär att församlingarnas ekonomi försämrats och det blir allt svårare att hitta personal till mindre församlingar i glesbygden. Samtidigt har församlingarna stora åtaganden för kyrkobyggnader och begravningsväsende liksom för gudstjänster och annan verksamhet.                                                                                     

Stiftsstyrelsen har därför föreslagit att församlingarna i området – Tännäs-Ljusnedals församling, Hedebygdens församling, Svegsbygdens församling och Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling – ska bilda ett gemensamt pastorat, en organisation för gemensam ledning, ekonomi och administration.

– Förslaget är ett sätt att säkra den lokala närvaron i framtiden. På det här sättet kan församlingarna fortsätta sin verksamhet med personal nära medlemmarna, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Det blir inga förändringar i den utåtriktade verksamheten. Den ska även i fortsättningen bedrivas i varje församling med lokala arbetslag. Biskopen tror inte att församlingsborna kommer att märka av så stor skillnad.

– Församlingarna finns kvar med gudstjänster, barngrupper och kyrkans sociala omsorg, säger Eva Nordung Byström. Enligt henne blir de lokala arbetslagen kvar och ingen kommer att förlora jobbet på grund av omorganisationen.

Om förslaget går igenom försvinner kyrkorådet och kyrkofullmäktige i varje församling och ersätts med ett kyrkoråd och ett fullmäktige för hela pastoratet. De lokala församlingarna blir kvar och kommer att ha lokala församlingsråd, en ny organisation som införde i Svenska kyrkan för något år sedan enligt Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift.

– Församlingsrådet väljs inte vid kyrkovalet utan vid ett öppet möte i församlingen. Det är inte bara för förtroendevalda, utan även andra som är engagerade i församlingen kan bli invalda i församlingsrådet, säger hon.

Kyrkorådet kommer att kunna delegera olika frågor till församlingsråden i pastoratet.

Stiftsstyrelsens förslag skickas nu på remiss till domkapitlet, lantmäteriet och språk- och folkminnesinstitutet som ombeds komma med synpunkter. Därefter väntas stiftsstyrelsens slutliga beslut tas vid sammanträdet i februari. I januari 2017 är det meningen att den nya organisationen – med det tänkta namnet Härjedalens pastorat – ska bildas.

Texten uppdateras.

Annons