Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hotar med vite på 50000 kronor för brister i arbetsmiljön på kommunkansliet

Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för att komma till rätta med arbetsmiljön på kommunkansliet i Härjedalen. Klarar inte kommunen det före den 21 november blir det vite på 50000 kronor.
– Det hinner vi, säger Gunnel Gyllander, kommunchef.

Annons

Medborgarhuset i Sveg.

– Vi vill försäkra oss om att det verkligen blir gjort. Mycket är redan på gång men vi gör ofta så här när vi ser att det inte riktigt är klart, säger Kerstin Flood, handläggare på Arbetsmiljöverket.

I våras begärde ett skyddsombud på fackförbundet Kommunal åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på kommunkansliet på Medborgarhuset i Sveg. Kommunal hade stöd av fackförbunden Vision och SSR i sin begäran. Det handlade bland annat om att personalen skulle kunna arbeta i en sund och säker arbetsmiljö utan att riskera sin hälsa.

Efter en överläggning med kommunen vände sig skyddsombudet till Arbetsmiljöverket med en begäran om ett föreläggande eller ett förbud mot arbete på kommunkansliet. En medarbetarundersökning från september 2015, visade att över 30 procent av arbetstagarna på kansliet utsatts för kränkande särbehandling eller mobbning de senaste tolv månaderna.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av arbetsplatsen i juni i år och konstaterade att det fanns stora brister i arbetsmiljön. Bedömningen var att "förtroendet är lågt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det brister i kommunikation, kunskaper och delaktighet."

Efter inspektionen ställde Arbetsmiljöverket fem specifika krav på Härjedalens kommun för att förbättra arbetsmiljön på kommunkansliet i Sveg. De är: en handlingsplan mot kränkande särbehandling, en riskbedömning, nya rutiner för att ta in vikarier, möjlighet för arbetstagarna att medverka för att uppfylla kraven samt att företagshälsovårdens skulle kopplas in.

– Vi har lämnat in ett svar med tidsplan, där vi sagt att vi ska göra ett antal åtgärder under hösten. Vi har börjat med en hel del. Det är det som Arbetsmiljöverket ska följa upp, säger Gunnel Gyllander, kommunchef, och sedan kanslichefen slutat, chef även för den enheten.

En del av arbetsmiljöproblemen bottnar i en konflikt mellan chef och anställda på kommunkansliet. Hur påverkas situationen av att chefen slutat?

– Det är klart att om man har en konflikt mellan olika parter och en part försvinner blir det annorlunda. Men det finns flera saker som inte har med det att göra som vi måste jobba med, när det gäller arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket är positiva till det som kommunen gjort men vill "förhindra fördröjning" av åtgärderna och har därför beslutat om att förelägga kommunen med vite på 50000 - om inte kommunen genomför förbättringarna av arbetsmiljön.

– Kommunen har nu på sig till den 21 november att redovisa sina åtgärder. Sedan kommer vi att kontrollera, säger Kerstin Flood på Arbetsmiljöverket.

Annons