Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Är det nu dags att tapetsera om Sverige?

/

S i Härjedalen säger NEJ till region Stornorrland

Annons

Frågan om bildandet av stora regioner har under ett antal år och ett antal utredningar varit på tapeten. Är det nu dags att tapetsera om Sverige?

Vad blir Härjedalens fördelar med att ingå i Stornorrlandsregionen? Och vad är nackdelarna? Ja, dessa frågor måste vi ställa oss innan beslut om att ingå i den ena eller den andra regionen. I dags läget finner vi det svårt att se några fördelar, ingen har lyckats förmedla dem till oss i alla fall.

Indelningskommittén har presenterat en karta som ska ses som ett diskussionsunderlag för en ny indelning av väsentligt färre län och landsting i Sverige. Syftet med förslaget avser att åstadkomma en ändamålsenlig samhällsorganisation där en samordnad stat kan samverka med starka regionala självstyrelseorgan utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Utifrån förslaget har kommittén nu haft samtal med representanter från samtliga län och kommittén drar nu slutsatsen att det finns stöd för lagt förslag och därmed kommer förslaget vara utgångspunkten för kommitténs kommande betänkanden.

För Härjedalen innebär förslaget att vi tillsammans med övriga kommuner i Jämtlands län ska ingå i en region bestående av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.

Härjedalens Socialdemokrater säger NEJ till att ingå i denna storregion. Vårt ställningstagande är avhängt av hur det fungerar idag och vad vi tror kommer att hända i framtiden. Teori och praktisk verklighet är emellertid olika saker.

Tyvärr ser vi att diskussionerna enbart utgår från ett länsperspektiv, ingen diskussion förs om vilka eventuella konsekvenser det kan innebära för enskilda kommuner i länet. Här saknar vi ett tydligt medborgarperspektiv sett utifrån Härjedalen och dess medborgare.

Vi har en annan verklighet att förhålla oss till, där bland annat våra långa avstånd är en avgörande faktor i det hela. Härjedalen är den enda kommunen i länet som statliga myndigheten tillväxtanalys bedömer som en mycket gles landsbygdskommun, men med stora möjligheter till utveckling. Därför anser vi att hänsyn måste tas till hur det fungerar idag med bland annat kommunikationer till och från Härjedalen.

Vårt arbetsmarknadsområde är idag söderut och västerut. Pendlingsavstånden är inte alltid det mest avgörande utan pendlings tider och bekvämlighet spelar också stor roll och kan vara avgörande vinster i kombination med god boende miljö och bra arbete.

Vi är en stor besöksnäringskommun, och våra gäster kommer från de södra regionerna i allra största grad. Våra kommunikationer söder över är därför en avgörande faktor för att främja tillväxten, företagandet och sysselsättning i Härjedalen.

Vi har också alltid förespråkat Uppsala universitetssjukhus som mest lämpligt när det gäller avstånd och kommunikationer för de personer som behöver specialistvård och deras anhöriga, att ta sig till Umeå är betydligt mycket krångligare och mer tidskrävande.

Demokratifrågan är också en viktig aspekt att ta hänsyn till, långa avstånd mellan beslutsfattare och medborgare försvagar demokratin och därmed minskas också det folkliga inflytandet. Vi har ca 85 mil till Malmö och ca 100 mil till Kiruna, det säger en hel del om avstånden.

Kommitténs förslag bygger på befintliga strukturer och samverkan utifrån länsgränser, vi anser att en fördjupning bör göras av effekterna för enskilda kommuner, om nu kartan ska ritas om, varför inte göra det fullt ut och skippa länsgränserna och se verkligheten och utgå ifrån hur det faktiskt fungerar idag. Om det nu beslutas om nya regioner i Sverige anser vi att Härjedalen ska tillhöra en region i mellan Sverige

Antaget av årsmötet för Härjedalens Socialdemokrater.

Gunilla Zetterström Bäcke och Anna-Lena Andersson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons