Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen sätter munkavle på personalen – får ej prata med medier på arbetstid

Härjedalens kommun förbjuder personalen att prata med medier på arbetstid. Kommunen hävdar även att personalen inte får uttala sig om sådant som lyder under sekretess.
–Det här strider mot grundlagen, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Annons

Kommunen vill inte att anställda ska prata med media på arbetstid, efter en artikel i tidningen om att hemtjänstpersonal hotar att säga upp sig.

”Arbetstagare har inte rätt att på arbetstid ta kontakt med media” och ”om en arbetstagare vill uttala sig i media ska detta ske på fritiden” skriver Härjedalens kommun på sitt intranät.

– Det finns en risk att personalen tolkar det som att de inte får kontakta medierna och det har man rätt att göra även under arbetstid – bara det inte går ut över arbetet, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Kommunen skriver vidare att de anställda inte får ”uttala sig om sådant som lyder under sekretess”.

– Det är direkt fel och strider mot grundlagen. Det är en uppmaning de anställda kan strunta i, säger Nils Funcke.

Han anser att kommunen omgående bör korrigera den uppgiften.

– Sekretesslagda uppgifter får lämnas vidare om det inte är kvalificerad sekretess. Det finns inga begränsningar i att förmedla sekretesslagda uppgifter om syftet är att publicera dem och uppgifterna inte omfattas av kvalificerad sekretess, till exempel rikets säkerhet och yrkesverksamhet inom sjukvården.

I HR-nytt skriver kommunen att ”Kontakt med media på arbetstid får bara ske på uppdrag av närmsta chef”.

– Den uppmaningen tenderar att begränsa yttrande- och meddelarfriheten och även den framstår som onödigt långtgående och begränsande, menar yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Härjedalens kommun skriver även att kommunens "lokaler skolor, boenden, kontor med mera" inte är offentliga lokaler och att medier och andra obehöriga inte har rätt att gå in i lokalerna. ”Media ska boka tid med berörd chef om de vill intervjua någon/göra reportage”.

– Självklart ska inte obehöriga vistas i det som inte är allmänna utrymmen. Men det här är luddigt skrivet, långtgående och kan tolkas som en begränsning av tillträde till allmänna lokaler, säger Nils Funcke.

– Jag har svårt att förstå kommunens agerande på annat sätt än att det är irritation över att någon har pratat med medierna. Det förefaller som att var och varannan kommunanställd kontaktar medierna frekvent, säger Nils Funcke.

Härjedalens kommuns personalchef Britt Paju säger att underlaget på intranätet är ett stöd för cheferna och ska tas upp på arbetsplatsträffar framöver. Att de här reglerna införs nu beror, enligt Britt Paju, på en artikel i Tidningen Härjedalen som retade upp både tjänstemän och politiker.

LÄS MER: Hemtjänstpersonal i Sveg hotar med massuppsägningar

LÄS MER: Insändare - hemtjänstpersonalen i Sveg har rätt

– Det var en artikel om hemtjänsten i Sveg som hotade med massuppsägningar. Man får inte hota med massuppsägningar, det kan uppfattas som otillåtna stridsåtgärder. Samtidigt vet vi inte om det var personalens eller journalistens ord. Vi ville göra ett förtydligande och inte hamna i det här igen, säger Britt Paju.

Hon säger att det fanns behov av att tydliggöra vad man gör på arbetsplatsen iförd arbetskläder och att om man har synpunkter på hur jobbet fungerar ska man först försöka reda ut det internt istället för att ta in medierna på arbetsplatsen.

Hade inte personalen försökt att ta upp det internt?

– Jo, men därifrån till att självsvåldigt ta in medier i arbetsgivarens lokaler är det långt, det får man inte göra.

Varför får inte personalen prata med medierna under arbetstid?

– Man ska inte sitta i arbetsgivarens lokaler i kostymering och göra det. Det är en arbetsplats. Innan sånt sker ska man ha OK från chefen.

– Man sitter inte på arbetstid och ringer till medier, man har inte betalt för att på arbetstid prata med medier om hur eländigt det är på arbetsplatsen. Det finns begränsningar för vad man får göra på arbetstid; chefen måste ge samtycke om vi ska ha in medier på arbetsplatsen.

Vad menar du med att personalen inte får uttala sig om sådant som lyder under sekretess?

– Det finns vidsträckt rättigheter att yppa saker men inte sådant som kan skada personer. Jag får inte prata om brukare som kan identifieras. Det här med sekretessen kom med mer som utfyllnad. Jag kommer från den privata sidan, där är det solklart med vad som är affärssekretess.

Vilka av kommunens lokaler är offentliga?

– Det är svårt att ge ett generellt svar. Ljushallen i Medborgarhuset, biblioteket … sådant som inte är låst.

Medier och envar har rätt att besöka diariet utan att identifiera sig? Hur ska det kunna göras nu?

– Man måste boka tid för att komma in till diariet och säkerhetsrutinerna säger att du måste anmäla dig med namn men ibland skriver folk Kalle Anka för att vara anonyma.

Ni skriver inget om källskydd – att arbetsgivaren inte har rätt att försöka ta reda på vem som tipsat medier?

– Det är något vi kanske behöver förtydliga. Det här var föranlett av en artikel om hemtjänstens hot om massuppsägningar i Tidningen Härjedalen, säger Britt Paju.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke menar att det kommunen skriver i ”Senaste nytt från HR-avdelningen april 2017” är onödiga och alltför långtgående regler och han ställer sig frågande till varför kommunen explicit pekar ut kontakt med medierna.

– Jag har svårt att förstå kommunens agerande på annat sätt än att det är irritation över att någon har pratat med medierna. Vill man skärpa arbetsmoralen får man ge fler exempel än bara medierna. Det förefaller som att var och varannan kommunanställd kontaktar medierna frekvent, säger Nils Funcke.

Det var en artikel i Tidningen Härjedalen som fick personalchef Britt Paju, Härjedalens kommun, att skriva nya regler för hur personalen får kontakta medier, regler som starkt kritiseras av yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Annons