Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräver bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket vill ha ett yttrande från Härjedalens kommun angående arbetsmiljön vid kommunkansliet. Arbetsmiljöverket överrväger att besluta om ett föreläggande.

Annons

Arbetsmiljöverket överväger att ge Härjedalens kommun ett föreläggande, vilket även kan innehålla ett vitesbelopp, om det inte följs. Kommunen har nu getts möjlighet att yttra sig i ärendet fram till 22 augusti.

Bland kraven som kan ställas i ett föreläggande finns åtgärder om kränkande särbehandling. i dessa ska bland annat konflikter mellan arbetstagare och chefer beaktas och de punkter som inte åtgärdas direkt ska finnas i en tidsatt skriftlig handlingsplan.

En riskbedömning ska göras med utgångspunkt i den medarbetarundersökning som gjordes hösten 2015. Med utgångspunkt från denna ska också en skriftlig handlingsplan upprättas.

I mars hade arbetsgivaren och företradare för aktuella fackförbunden en överläggning där arbetsgivaren redovisade att en rad åtgärder skulle vidtas. Personalen ska kunna arbeta i en säker och sund arbetsmiljö utan att riskera att utsättas för ohälsa, de ska bli bra bemötta av chefen och få vara delaktiga och ha inflytande över sin arbetssituation, bland annat.

Vid Arbetsmiljöverkets inspektion i början av juni kvarstår dock problemen. Exempelvis berättar arbetstagarna att de är rädda för en person i ledande befattning och det finns anställda som har svårt att sova, känner sig deprimerade och orättvist behandlande. De är även rädda för repressalier när de säger vad de tycker och känner. Det arbete som påbörjades efter resultatet i medarbetarundersökningen hösten 2015 har avstannat.

Ytterligare en rad anmärkningar kom fram vid besöket och Härjedalens kommun har nu att ta ställning till dessa och formulera ett yttrande. Arbetsmiljöverkets beslut om ett eventuellt föreläggande ska tas senast 15 oktober 2016.

Arbetsmiljöverket kan komma att ge Härjedalens kommun ett föreläggande om att komma till rätta med arbetsmiljön på kommunkansliet.

Annons