Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya renhållningsföreskrifter antogs i Härjedalen

Från och med 1 november gäller nya renhållningsföreskrifter i Härjedalens kommun. Föreskrifterna reviderades för att bli tydligare och mer lättlästa.

Annons

Under senaste kommunfullmäktigesammanträdet antogs nya renhållningsföreskrifter, dessa ska vara tydligare och mer lättlästa enligt renhållningsavdelningen som tagit fram föreskrifterna. Framförallt är det en ny uppdelning med fler men kortare paragrafer som ska ge resultat.

Utifrån verksamhetsplanen har även ett flertal hämtområden ändrats från B-områden till A-områden med en förhoppning om att få till en länsning som är behovsanpassad där kopplingen mellan avfallsmängd och kostnad blir tydlig.

I fullmäktige var politiker från såväl ledning som opposition överens om att det vore bättre att ta beslutet om föreskrifterna samtidigt som nya taxor antas. Nu togs ändå beslutet enligt liggande förslag.

– Bör vi inte ta föreskrifter och taxor samtidigt, undrade Gunilla Zetterström-Bäcke (S) från talarstolen där hon även påpekade att ett tilläggsyrkande dessutom är uppe i förvaltningsrätten vilket då renhållningsavdelningen anser bör behandlas separat.

Göran Pålsson (S) påpekade felaktigheter i den karta som förelåg över den nya områdesindelningen och ansåg att det också talade för att skjuta fram beslutet.

Victor Ericson (M) konstaterade att det rådde en enighet i frågan med oppositionen.

– Vi ville också ta allt samtidigt men enligt renhållningschefen går det inte. Det är inte mina ord, förklarade Ericson.

Något yrkande på återremiss kom inte från oppositionen och därmed klubbades föreskrifterna igenom varpå flera från S och V reserverade sig mot beslutet vilket förvåndade kommunalrådet Anders Häggkvist (C).

– Vi politiker får ofta höra att vi är otydliga. Vad reserverar ni er för, eller vad reserverar ni er emot. Alla här vet att ni fått igenom en återremiss om ni yrkat på en, undrade Häggkvist från talarstolen.

– Om du inte förstår det begriper jag ingenting, vi reserverar oss mot beslutet så klart, påpekade Göran Pålsson

Nya renhållningsföreskrifter har klubbats igenom av Härjedalens kommunfullmäktige.

Annons