Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oro på demensboende - "effektivisering" kan leda till färre personal

På demensboendet Blåvingen i Sveg är oron för kommande effektiviseringar stor. För personalen kan det innebära att två och en halv årstjänster försvinner.
– Det kommer att leda till sämre vård, säger Jeanette Ek, undersköterska på boendet.

Annons

Jeanette Ek är orolig för att vården på demensboendet ska bli sämre om personalen blir färre.

Blåvingen är ett av kommunens demensboenden med en bitvis tung arbetssituation för de anställda.

– Det handlar om psykiskt instabila människor som har stora behov av vård och omsorg. Personalstyrkan vi har i dag är anpassad för att klara av arbetet här, säger Jeanette Ek.

Hon beskriver en vardag där det förekommer att de boende blir aggressiva, både mot personal och andra boende, och där det händer saker som kräver stora personalinsatser.

– Låt oss säga att en person ramlar och slår sig. Det kräver en stor insats, kanske att alla som är inne just då måste ta hand om den personen och det som sker runt omkring. Om vi då ska vara färre som jobbar här blir det jättetufft.

En planerad schemaförändring innebär att två och en halv årstjänst på boendet försvinner. Enligt Jeanette Ek kan det göra stor skillnad till exempel på morgnarna, där hon ser riskerna att det blir två personal istället för tre som ska ta hand om alla morgonrutiner på en avdelning.

– Det kommer att leda till sämre vård och sämre säkerhet, säger hon.

Just ju ser socialförvaltningen över alla enheter, samtliga äldreboenden inom kommunen, för att hitta sätt att spara pengar. Enligt Leif Nilsson, (M), nybliven ordförande i socialnämnden, är målet att minska kostnaderna med fem procent.

Leif Nilsson är ordförande i socialnämnden.

Det som sker på Blåvingen är ett led i det. Men ordföranden vill inte kommentera vad som händer på ett enskilt boende.

– Det är en fråga för verksamheten. Det vi i nämnden ställer krav på är att de som fått rätt till omvårdnad ska få den vård de har rätt till, säger han.

Socialförvaltningen har ett prognostiserat underskott på cirka 18 miljoner kronor för 2016. De pengarna går inte att spara in i år enligt Leif Nilsson.

– Då vore vi tvungna att stänga flera äldreboenden. Det håller inte.

Men han tror att det är möjligt att få ner kostnaderna, utan att säga upp personal inom äldreomsorgen.

– Det finns en stor effektiviseringspotential. Om vi ser hur det är idag så kan det vara överskott av personal på vissa enheter, medans det på andra fattas. Där tar man in vikarier eller jobbar mycket övertid. Genom att se över scheman och bemmaningsrutiner så kan vi fördela resurserna på ett bättre sätt, säger Leif Nilsson.

Det innebär att personal kan flyttas mellan olika enheter?

– Ja, idag är man anställd inom antingen östra eller västra Härjedalen. Inom de områdena ska man kunna jobba. Man kan få tillfälle att flytta och jobba på ett annat ställe, utifrån hur behoven förändras. Det här handlar om att vi utgår från brukaren och dennes behov, inte från personalens.

Socialchef Justin Cruseman har fått uppdraget att se över och göra verksamheten inom bland annat äldreomsorgen mer effektiv.

Justin Cruseman är tillförordnad socialchef och även äldreomsorgschef. Det är han som fått i uppdrag från politikerna i socialnämnden att effektivisera verksamheten. Inte heller han vill egentligen prata om en enskild enhet, som till exempel Blåvingen.

– Jag vill hellre prata om tankesättet överlag.

Men är det fler enheter som du ser det, där man har möjlighet att vera mer kostnadseffektiva och kanske minska personalstyrkan?

– Alla tittar på det. Det är inget utmärkande för just Blåvingen.

Enligt socialchefen handlar arbetet som pågår om att sätta kvaliten i första rummet och se brukarnas behov framför allt annat.

Vad vill du säga till personalen på Blåvingen, som känner att det kommer att bli svårt om de blir färre i personalen?

– Samverka med er chef hela vägen. Jobba tillsammans, titta på arbetssättet. Det är enda sättet.

Personalen på Blåvingen har gjort de första steget i en risk- och konsekvensanalys om hur de planerade förändringarna kommer att påverka arbetsmiljön.

– Vi kommer att föra fram att färre personal här leder till att vi får stressa mer och då blir det också stressigare för våra vårdtagare, det blir sämre för dem helt enkelt, säger Jeanette Ek på boendet.

Ledningen för socialförvaltningen hävdar ju att det finns möjlighet att effektivisera inom äldreomsorgen, att alla enheter ser över det?

– Ja men på vilket sätt blir vi mer effektiva genom att flera heltidstjänster försvinner? Hur blir man mer effektiv i demensvården med mindre personal?

Men är mer personal alltid synonymt med bättre kvalitet?

– Absolut är det så. Nu kan vi göra den här guldkanten för de äldre, ta ut dem på promenad, fika, göra besök. Det kommer vi inte att hinna med om vi blir färre. Då blir det bara förvaring, inte vård, säger Jeanette Ek.

Ett av flera boenden inom kommunen där verksamheten nu ses över.

Annons