Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överklagan om pastoratsammanslagning avslås

Beslutet att slå samman pastoraten i Härjedalen redan 1 januari 2017 har överklagats av tre församlingar. Nu avslår kyrkans överklagandenämnd deras omprövningsinlaga.

Annons

Vid ett sammanträde i stiftsstyrelsen 17 februari 2016 beslutades att Tännäs-Ljusnedals församling, Hedebygdens församling, Svegsbygdens församling samt Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling skulle slås samman från 1 januari 2017.

Kyrkoråden i de tre förstnämnda församlingarna har överklagat detta beslut då de anser att det strider på flera punkter i kyrkoordningen på flera punkter.

En tungt vägande punkt utöver rena formella fel som kyrkoråden påvisar är att tre av fyra församlingar föreslog en annan lösning än den stiftstyrelsen kommit fram till.

– Beslutet föregicks av en utredning där tre av fyra församlingar föreslagit en annan lösning, Den fjärde församlingen, där kyrkorådets ordförande tillika är ledamot i stiftstyrelsen, är den församling som inte klarar kravet om avskaffande av enprästsförsamlingar. De tre övriga föreslog stiftet att de två östra och de två västra kunde slås samman till två pastorat för att lösa problemen med enprästförsamlingar. Församlingarnas förslag fick inget gehör hos stiftstyrelsen, skriver de tre kyrkorådsordförandena Tage Persson, Tännäs-Ljusnedal, Eva Eriksson, Hede, och Jonny Springe, Svegsbygden och hänvisar till kyrkoordningens 10 paragraf kapitel 57 för att få gehör för överklagan.

Det största problemet för de överklagande har varit att överklagan inte kommit in i tid. Dröjsmålet hävisas till att beslutet inte innehöll information om hur man överklagar samt att det kom till respektive församling först den 27 april, drygt två månader efter beslutet.

Överklagandenämnden anser ändå att begäran om beslutsprövning ska avvisas då den inkommit för sent. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på stiftets anslagstavla att protokollet över beslutet har justerats. Enligt vad som framgår av protokollet anslogs det 9 mars 2016 och togs ner 31 mars 2016, det har då alltså funnits uppsatt hela överklagandetiden, påpekar överklagandenämnden i sitt beslut.

Kyrkoråden i Svegsbygden, Hede samt Tännäs-Ljusnedal fick avslag på sin överklagan om att församlingarna i Härjedalen ska bli ett pastorat från och med 1 januari 2017

Annons