Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sociala lär sig av Strömsund - fler chefer ska ge bättre arbetsmiljö

Socialförvaltningen testar nu en ny organisation med nya områden och fler enhetschefer. Målet är bättre arbetsmiljö och högre kvalitet på omsorgen.
– Jag märker att jag finns till mer nu för mina chefer och kan vara ute mer i verksamheten, säger Eva-Lotta Lundin, tf chef för äldreomsorgen i västra Härjedalen

Annons

Eva-Lotta Lundin, ny områdeschef för äldreomsorgen i västra Härjedalen och Anneli Stenberg, ny chef för område LSS i samspråk med Justin Cruseman, chef socialförvaltingen.

Tidigare hade Eva-Lotta Lundin drygt 60 medarbetare som hon var direkt ansvarig för och skulle hålla medarbetarsamtal med. En ohållbar situation.

– Det var ofta det man fick höra, att man inte syntes tillräckligt mycket. Och när man väl kom ut till arbetsplatserna blev folk nästan lite misstänksamma, och undrade vad som var fel, säger hon.

Nu är hon istället tillförordnad områdeschef i en ny organisation som testas inom socialförvaltningen. Eva-Lotta Lundin har fyra enhetschefer under sig. Hon är direkt ansvarig för äldreomsorgen i västra Härjedalen, både hemtjänsten och äldreboenden, med budgetansvar, ansvar för personalen och det som gäller brukarna. Hon har även sjuksköterskor och rehabpersonal under sina vingar.

Hennes enhetschefer har i sin tur har ansvar för cirka 30 medarbetare per skalle. Och plötsligt upptäcker Eva-Lotta Lundin att tiden räcker bättre till för att leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål.

– Jag hinner vara ute mer och möta personalen och de äldre. Och det är viktigt i en sådan här komplex verksamhet, säger hon.

Justin Cruseman, Eva-Lotta Lundin, Anneli Stenberg, Leif Nilsson och Helena Bredesen vill jobba för en bättre arbetsmiljö inom omsorgen i Härjedalens kommun.

Bakgrunden är, som tillförordnad socialchef Justin Cruseman beskriver det, en svårighet att nå uppsatta mål inom socialförvaltningen. Det märks inte minst på det budgetunderskott på cirka 18 miljoner som förvaltningen dras med.

– Vi började titta redan i våras på olika sätt att förbättra organisationen som inte fungerade. Mycket av det vi gör nu har vi tagit från Strömsunds kommun, men vi försöker samtidigt att undvika i de fällor som de ramlat i under resans gång.

Även för LSS-verksamheten (lagen om stöd och service) körs ett test med en ny organisation. Där är Anneli Stenberg tillförordnad chef för området med tre nya enhetschefer under sig.

Redan tidigare lyftes verksamheten för ensamkommande flyktingbarn in i ett eget område, där Helene Bredesen är chef. Hon hade tidigare direkt ansvar för närmare 80 medarbetare. Nu finns det fyra enhetschefer inom området, för olika HVB-hem runt om i Härjedalen.

– Nu kan jag jobba med kvalitén på ett helt annat sätt, med tryggheten och säkerheten både för anställda och ungdomarna, säger Helene Bredesen.

Hennes organisation är fastslagen av politikerna i Härjedalens socialnämnd. Övriga ska utvärderas i december innan det blir aktuellt om de ska bli permanenta förändringar av organisationen.

– Det vi sett när vi tittat på de som lyckats är att de satsat på ledarskap. En bra arbetsmiljö för cheferna, med ett rimligt antal underställda, ger dem en chans att utveckla medarbetarna. De leder till en bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet för brukarna, säger Justin Cruseman.

Att anställa fler chefer är ju inte alltid så populärt, har ni fått kritik för det från personalen?

– Nej, jag tror att alla har förstått behovet. Det har ju varit svårt tidigare att rekrytera till chefspositioner, det har inte varit några attraktiva tjänster på grund av den tuffa arbetsmiljön.

För att lyckas måste socialförvaltningen satsa på ledarskapet, det har Justin Crusemans sett när han tittat på andra organisationer som lyckats bygga en framgångsrik verksamhet.

Enligt Justin Cruseman är förändringarna ett nollsummespel på kort sikt rent ekonomiskt. På längre sikt leder en förväntad bättre arbetsmiljö med färre sjuskrivningar till att det blir plus i kassan, trots fler chefer. Och socialnämndens ordförande, Leif Nilsson (M), är inne på samma spår.

– Vi tror det här leder till bättre arbetsmiljö, att det blir bättre för brukarna och att det är bra för förvaltningens ekonomi. Vi är övertygade om att det ger effekt, säger han.

Annons