Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ruvhten sijte får förtur hos Högsta domstolen - vill att Härjedalsdomen rivs upp

Högsta domstolen ger förtur åt en resningsansökan om Härjedalsdomen som samebyn Ruvhten sijte lämnade in för två år sedan. Det rapporterar Sameradion.

Annons

Ren på vinterbete, här med markägarnas goda minne.

Resningsansökan i det så kallade Härjedalsmålet lämnades in av samebyn Ruvhten sijte för två år sedan. Domen i målet, som vann laga kraft 2004, slog i korthet fast att fyra samebyar inte har sedvanerätt till vinterbete på privata marker i Härjedalen.

Efter det har tre av samebyarna och markägarna kommit överens om ett ersättningsavtal för vinterbete. Något sådant avtal har inte kommit till skott med Ruvhten sijte, den sydligaste samebyn i Härjedalen.

– Härjedalsdomen vilar på felaktiga tolkningar av historiska förutsättningar. Och dessutom har det kommit fram väldigt mycket ny forskning, sa samebyns advokat Lars Melin när resningsansökan lämnades in sommaren 2014.

Nu rapporterar Sameradion att Ruvhten sijte begärt och fått förtur för sin resningsansökan hos HD. Samebyns advokater menade att det finns en risk att den långa handläggningstiden är en kränkning av samebyns rätt till domstolsprövning inom rimlig tid enligt Europakonventionen.

– Normalt sett hetsar man inte Högsta domstolen, där finns ju handläggare och domare av högsta kvalitet som själva vet att de måste bli färdiga. Men det är påfrestande för samebyn att vänta så här länge, säger Lars Melin till Sameradion.

Tillsammans med advokaten Camilla Wikland nådde han framgång i ett mål som avslutades 2011, och som ledde till att Högsta domstolen slog fast att tre samebyar har sedvanerätt till vinterbete i Nordmaling.

En tung bit i den nya bevisningen till HD, vad det gäller Härjedalsdomen, är författaren och landsarkivarien Lars Rumars bok där han menar att domen delvis bygger på myter.

Begäran om förtur handlar också om att Lars Rumar, som genom sin forskning är samebyns huvudvittne, har hög ålder och sviktande hälsa.

– Det är ju angeläget att han kan höras så fort som möjligt, säger Lars Melin.

Mats Wigén, kanslichef vid Högsta domstolen, säger till Sameradion att resningsansökan om Härjedalsdomen är ett "omfattande mål med väldigt komplexa frågor" och att "det har varit svårt att hitta tillräckliga resurser för att handlägga målet vidare till föredragning"

Han medger också att målet legat betydligt längre än vad som är brukligt hos Högsta domstolen.

- Vi har inte klarat av våra verksamhetsmål som säger att våra extraordinära mål ska vara avgjorda inom ett år.

Nu ska en handläggar på HD snarast möjligt läsa in sig på resningsansökan och målsättningen är att den ska föredras för domare i november. Därefter fattas beslut om det blir resning eller inte men när det beslutet kommer är i nuläget inte klart.

Läs mer: Markägare tror inte på resning

Annons