Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vänsterpartiet: Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra sig

/
  • Helena Larsson står först på V:s lista i Härjedalen och finns även på riksdagslistan. 
  • Helena Larsson står först på V:s lista i Härjedalen och finns även på riksdagslistan. 

Helena Larsson står först på V:s lista i Härjedalen och finns även på riksdagslistan. 

Annons

1. Arbeten, kommunen måste bli bättre på att marknadsföra sig och bli attraktiv för företagen att etablera sig, som i framtiden kan erbjuda ett större antal invånare fast arbete.

2. Flygplatsen bör finnas där behovet är som störst, dock har kommunen inte möjlighet att flytta den på de premisser som finns i dag. Men om näringslivet är villig att stå för flytten så ser inte vi något hinder i att flytta den eller låta den vara kvar.

3. Det är bra att polisen visar upp att de finns för det har varit lite si o så med bilkörning bland annat. 

4. I första hand behöver vi sprida information om vilket bra gymnasium vi har, med kompetent personal och internationellt efterfrågade program. Vi vill arbeta för att höja standarden vid Härjedalens gymnasium. Det behövs även en satsning på elevboenden.

5. Det behövs satsas mer på integration och att hjälpa de nyanlända att bli en del i samhället, skolan behöver mer resurser för att klara av utbildningsbehovet samtidigt som det måste bildas fler mötesplatser och möjligheter att komma in i arbetslivet.

6. Vi måste underlätta för de företag som tillhandahåller telefoni och bredband så att alla hushåll i Härjedalen får samma möjligheter till uppkoppling.

7. Där efterfrågan är större måste vi satsa pengar på att bygga eller omprioritera för att skapa boende åt de som behöver. Både de som vill byta boende inom kommunen och de som kommer från andra delar av Sverige och världen för att arbeta och leva i Härjedalen. 

8. Vi i partiet efterfrågar en satsning på de vägar som idag är högt belastade av turism och tung trafik men som förbisets vid tidigare satsningar.

9. Vindkraft är ur miljösynpunkt en mycket bättre satsning är t ex kärnkraft men ytterligare satsningar än de som redan gjorts i Härjedalen ser vi inte som nödvändiga i nuläget. Vi bör först utreda hur de redan etablerade fungerar för kommunen.

10. Vi anser att kommunen och vårt renbetesområde inte klarar en föryngring och säger därför nej till detta.

11. Vi anser att kommunens äldreomsorg behöver omstruktureras så att de anställda får bättre villkor och färre delade turer, detta skulle göra att de fick mer tid med de äldre och mindre tid på vägarna. 

12. Vi arbetar för att det ska bli en rättvisare fördelning av skattepengar mellan landsbygd och storstad och satsar på att få mer resurser till primärvården. Vi har arbetat och kommer att fortsätta att arbeta för att man ska kunna välja mellan Uppsala och Umeå, vi vill även få ut specialistvården till hälsocentralerna.