Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avgiftsbelagda skoterleder i Vemdalen nästa säsong?

/
  • När skotertrafiken regleras får man bara åka på anvisade leder.
  • Mats Moberg, projektledare i Destination Vemdalen, hoppas att så många som möjligt till slut ska gå med på markavtal om skoterlederna
  • Samtliga ledsystem, även för vandring och skidåkning, har rustats upp. Nya skyltar och id-märkta stolpar  ska underlätta vid exempelvis räddningsinsatser.
  • Det är i det här områden den reglerade skotertrafiken planeras. Området kallas Fjällplatån.

Beroende på hur snabbt Härjedalens och Bergs kommuner hanterar förslaget, kan reglerad och avgiftsbelagd skotertrafik i området Vemdalen/Björnrike, Storhogna och Klövsjö bli aktuell till nästa säsong.

Annons

Förslaget om reglerområde har lämnats över till kommunerna för slutligt avgörande. Frågan om reglerad skotertrafik har ingått i ett större projekt som rört översyn av samtliga ledsystem. Formellt avslutas projektet nu vid årsskiftet, men det kommunala beslutsfattandet om skotertrafiken kan komma att dra ut på tiden beroende på om planändringar måste göras eller ej.

Det område som nu är aktuellt för reglerad skotertrafik är ett 193 kvadratkilometer stort område som sträcker sig från Vemdalen och Björnrike i väster till Klövsjö i öster. Under resans gång har tre olika alternativ tagits fram, men det alternativ till reglerområde som Destination Vemdalen slutligen föreslagit är i stort sett identiskt med det alternativ som den gjorda förstudien mynnade ut i. Det området har i projektet kallats Fjällplatån. Ett andra alternativ, som också kom fram i förstudien, har en vidare reglerområdesgräns. Ett tredje alternativ har tagits fram av Vemdalens snöskoterklubb. I stället för reglerområde ska skotertrafiken i det alternativet regleras med hjälp av lokala trafikföreskrifter.

– Men vi har alltså förordat alternativet Fjällplatån. Förslaget bygger mycket på ramarna, alltså området för regleringen och befintliga leder. Eventuella förändringar av lederna på vissa sträckor behöver göras i samråd med skoterklubbarna i området och markägarna, förklarar Mats Moberg, projektledare för spår och leder inom Destination Vemdalen.

I fjol ställdes de olika förslagen ut. Inte oväntat råder det delade meningar bland berörda markägare. En majoritet av dessa är villiga att ställa mark till förfogande genom avtal. Andra är tveksamma eller säger blankt nej.

– De flesta vill dock ha någon form av reglering, men har lite olika syn på hur det ska göras. 74 procent av de markägare som tillfrågats har dock sagt ja till att leder får gå över deras mark. 26 procent vill inte ha någon led, berättar Mats Moberg.

Hans förhoppning är dock att så många som möjligt av de drygt 1 200 berörda markägarna till slut ska gå med på att upplåta mark.

– Vi fortsätter därför arbetet med att avsiktsförklaringar ska tecknas som underlag för de nyttjanderättsavtal som sedan ska skrivas och som styr vilken ersättning som ska betalas ut och hur lederna ska skötas.

Vad händer i de fall markägaren nekar till att en skoterled får dras över marken?

– Självklart måste vi ha en överenskommelse med markägarna och då får vi se över om problemen går att lösa, säger Mats Moberg.

– Anledningen till att det behövs en reglerad skotertrafik i den nu aktuella området är dels att det finns vissa problem runt skoteråkning, dels att vi behöver säkerställa att olika grupper kan gästa oss. Men även för att få ekonomi i spårsystemen, säger Destination Vemdalens avgående vd Maria Cederberg.

Pengarna som kommer in från kortförsäljningen ska öronmärkas till lederna och ersättningen till markägarna.– Det kostar att ha bra ledsystem, men bra skötta leder är också en nödvändighet för att vi ska få besökare att återvända hit, understryker Maria Cederberg.För skötseln, förvaltningen och ersättningen till markägarna är det meningen att ett särskilt driftsbolag ska bildas. En av de frågor som fortfarande återstår att lösa är vilket betalningssystem som ska väljas.

– Vi har tittat på hur man löst det med betalningen i exempelvis Funäsdalen. Det bästa vore att hitta ett system där ett kort medger skoteråkande inom en större zon, men då måste man lösa hur pengarna ska fördelas inom de olika reglerområdena. Där är vi inte riktigt än, säger Mats Moberg.

Under arbetet med det planerade reglerområdet har man haft nära kontakt med skoterklubbarna i Vemdalen och Klövsjö. Det har lett till att vissa ledförändringar har genomförts.

– Vi har också tillsammans med skoterklubben i Vemdalen och en markägare hittat en plats för en skoterterminal i Vemdalens by. Där kan man ställa bil och vagn när man åker ut på en skotertur. Terminalen blir vid Frihetsbolaget, berättar Mats Moberg.

– Skoterklubbarna i området gör i dag ett bra arbete och det behövs ett fortsatt gemensamt arbete för att nå en långsiktig lösning av skoterfrågan, säger Maria Cederberg.

Annons