Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafikverket har börjat riva belysningen - bybor upprörda

Byborna i Överhogdal har reagera starkt på att Trafikveket nu i augusti rivit de lyktstolpar som finns i byns södra ände. Totalt rör det sig om 16 stolpar som inte kommer ersättas trots att det finns busshållplatser och en korsning längst sträckan.

– Folk skall tydligen inte bo i glesbygd, säger Marianne Warginger i Överhogdal.

Annons

Trafikverket genomför just nu en riksomfattande utbytning av gamla belysningsstolpar längst landets vägar. Det är stolpar som antingen bedöms som osäkra ur trafiksynpunkt, så kallade oeftergivliga stolpar, eller som har en föråldrad armatur och inte uppfyller dagens belysningslagar. I samband med detta rivs också belysning som Trafikverket inte anser fylla någon funktion ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Längst E45 i Överhogdal har Trafikverket precis rivit 16 föråldrade stolpar som de inte kommer ersätta, något som bybor reagerat starkt på. Belysningen har funnits i byns början från söder och bland annat belyst en trevägskorsning, två busshållplatser och den smala bron över Hoan. Marianne Warginger bor längst den berörda sträckan och undrar hur Trafikverket tänker.

– Folk skall tydligen inte bo i glesbygd. Det är en otrygg sträcka med hög hastighet, tung trafik och mycket trafik när man ska gå över vägen för att hämta posten eller bada med barnbarnen. Det var bra med belysningen, säger hon.

Marianne Warginger i Överhogdal ser inte fram emot vintern. Hon måste korsa E45:an och gå cirka 75 meter för att hämta sin post. Trafikverket har tagit bort vägbelysningen och bilarna kör ofta fortare än 80 km/h som är hastighetsbegränsningen genom byn.

Trafikverket skriver i ett informationsbrev, som alla berörda av denna förändring får, att "vägbelysning ska finnas framförallt i komplicerade trafikmiljöer och där många oskyddade trafikanter vistas. Till exempel i större korsningar, trafikplatser eller vid busshållplatser som har ett behov av ökad trafiksäkerhet". Busshållplatserna och korsningen i Överhogdal bedöms inte som stora nog för att beröras av detta.

Marianne Warginger har efter rivningen skrivit ett brev till Trafikverket där hon bland annat menar att hon bor "vid en hårt trafikerad europaväg där ni vägrar att sänka farten trots att vi bor i en by!" och att "de flesta kör väldigt fort" längst vägen men att hon och hennes barnbarn fortfarande måste korsa vägen bland annat för att hämta posten 75 meter bort.

Vintertid, då det även är mörkt större delen av dygnet, är vägen extra hårt trafikerad av vinterturister och Marianne Warginger är orolig för sin och sina barnbarns säkerhet. Hon kommer kontakta länsstyrelsen som har hand om hastighetsfrågor i en förhoppning att få till en hastighetssänkning, något som byalaget dock inte har några större förhoppningar om att det kommer gå vägen.

I diket intill E45 ligger en av de sexton belysningsstolpar som tagits bort av Trafikverket. Stolparna anses vara onödiga i delen av Överhogdal mellan banvaktarstugan och avfarten till Östmon trots att det finns två busshållplatser på sträckan.

– Ibland får vi ner hastigheten, men oftast stångar vi oss blodig mot väggen. Vid sista ändringen höjde de till 80 km/h rakt av. Vi fick avslag och motiveringen löd "man ändrar inte hastigheten upp och ned flera gånger", säger Sven-Olof Henriksson i Överhogdals byalag.

På Härjedalens kommun har man varit villiga att ta över belysningen från Trafikverket och känner sig därför inte helt bekväma med att belysningen plockas ned.

– Som jag förstår det får vi inte ta över belysningen och det är djupt olyckligt för det ger trygghet och säkerhet på de orter där den finns, säger Härjedalens kommunalråd Anders Häggkvist (C).

Men på Trafikverket menar man att de inte har något emot att kommunen ersätter belysningen som tagits ned, de kan bara inte ta över just de stolpar som Trafikverket nu rivit.

– För oss får kommunen gärna ta över belysningen där vi plockar ner den men de kan inte ta över de här gamla och utdömda stolparna eftersom det är en säkerhetsfråga med oeftergivliga stolpar som är trafikfarliga. Om de byter stolpar får de gärna ersätta belysningen och den här dialogen har vi haft med kommunen, säger Kjell-Arne Blom på Trafikverket.

Trafikverket är dock ståndfasta med att belysningen inte behövs där de nu börjat riva den. De måste prioritera belysning till de trafikmiljöer där den gör bästa möjliga nytta med den budget de har. Förutom Överhogdal kommer även Lillhärdal, Vänsjö och Långå beröras på olika sätt.

Trafikverkets skiss över vilka stolpar som plockats bort

Annons