Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Yttrande: Inga möss sedan hösten 2015 - så svarar kommunen på anmälan till arbetsmiljöverket

/

Arbetsgivarens yttrande angående artikel i Tidningen Härjedalen 2016-05-12: Råttlort i samlingslokalen och brist på vikarier - personal anmäler dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket

Annons

1. Inga råttor eller möss har kunnat eller är konstaterade i Hemtjänstens lokal i Älvros. Möss har förekommit under hösten 2015 och då vidtog hyresvärden åtgärder. Arbetsgivaren har haft möte med hyresvärden och hyresvärden har anlitat Anticimex för att säkerställa att det inte finns några möss idag.

2. Arbete i hemtjänst medför resor och med Härjedalens geografi utgör detta en betydande utmaning. Verksamheten i Ytterhogdal ansvarar för: Kolsätter, Remmen, Överhogdal, Fåssjödal, Flor och Storån.

3. Arbetsgivaren hann inte svara på 6a§6 anmälan pga. att ansvarig chef blev sjuk i akut bronkit.

4. Älvros hemtjänstområde tillhör sedan tidigare Svegs område. Överflyttning av området till Ytterhogdal vidtogs som en akut åtgärd maj 2015. Verksamheten i Ytterhogdal hade andra förutsättningar då. Dessa förutsättningar har ändrats och arbetsgivaren håller på att se över områdesindelning.

5. Angående vikarier utan delegeringar: Rutiner och riktlinjer för detta kommer vi att se över med kommunens medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS. Verksamheten är ålagd att följa Socialstyrelsens Riktlinjer: SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. (Delegeringar regleras inom den paragrafen).

I samverkan med skyddsombud har vi kunnat konstatera att nuvarande arbetssituation har uppkommit pga. det svåra rekryteringsläget i Härjedalens kommun och i synnerhet inom äldreomsorgen. Vi har även kunnat konstatera att äldreomsorgen nu konkurrerar om samma medarbetare och vikarier som verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar är ny och spännande och erbjuder omväxling för våra medarbetare som vill prova på något annat.

För att hantera denna situation har Härjedalens kommuns HR-avdelning förenklat och förtydligat rutiner för intern rörlighet vilket medför att det är lättare för kommunens medarbetare från andra förvaltningar att prova på annat arbete inom kommunens verksamheter. Vi tror att detta kommer att förenkla intern rekrytering och omväxling för dem medarbetare som efterlyser det.

Arbetsgivaren och skyddsombuden Ytterhogdal är överens om att verksamheten ha rätt bemanning men att vi har svårt att tillsätta vakanser. Således har vi påbörjat en organisationsutvecklingsprocess. Vårt mål är att göra socialförvaltningen en ännu attraktivare arbetsgivare genom att arbeta med en decentraliserad organisationsstruktur och arbeta med ledarskapsutveckling (bättre arbetsmiljö->nöjda medarbetare-> nöjda medborgare = attraktiv kommun).

Rekrytering av flera chefer pågår och en utveckling av organisationsstrukturen är under samverkan med fackliga organisationer, (MBL § 19 är utförd).

Justin Martin Cruseman

Avdelningschef

Omsorg för funktionshindrade och äldre

Fotnot: Ursprungsartikeln bygger på anmälan till arbetsmiljöverket samt uppgifter från andra källor till Tidningen Härjedalen.

Annons