Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bonnier News Local - Allmänna villkor

1. Allmänt

Bonnier News Local AB, organisationsnummer 556004-1815, (”Bonnier News Local”) är moderbolag i en mediekoncern som omfattar en rad dagstidningar, gratistidningar, digitala tjänster, kommersiell radio, webb-tv, digital byrå, tryckerier och appar.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som privatperson tar del av någon av MittMediakoncernens tidningar eller en relaterad tjänst, antingen i pappersform, via någon av MittMedias webbplatser eller en digital applikation (”Tjänsterna” eller ”Tjänst”). Det närmare innehållet i Tjänsterna framgår vid var tidpunkt på respektive tidnings webbplats.

Du godkänner Villkoren när du skapar ett konto för någon av Bonnier News Local AB:s tjänster eller när du beställer prenumeration på någon av tidningarna. Villkoren ingår som bilaga till din beställning av Tjänst och gäller i den utsträckning det inte finns särskilda villkor för den specifika Tjänsten.

2. Behandling av Personuppgifter

Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna finns i vår personuppgiftspolicy. Genom att godkänna Villkoren accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy.

3. Prenumerationer och Abonnemang

Bonnier News Local erbjuder olika abonnemangsformer:

Abonnemang som ger tillgång till en eller flera av Bonnier News Local digitala Tjänster.

Prenumeration som ger tillgång till digital Tjänst samt leverans av utvald papperstidning.

Tillsvidare innebär att Tjänsten levereras till dess uppsägning sker via kontakt med vårt kundcenter tex via vår kundwebb eller telefon. Kontaktuppgifter till kundcenter finns längst ner på den här sidan.

Tidsbestämd innebär att Tjänsten levereras under en på förhand överenskommen period. Vill du förlänga ditt abonnemang/prenumeration eller byta till annan abonnemangsform ber vi dig kontakta vårt kundcenter. Om du har en prenumeration som innehåller leverans av en papperstidning och du vill fortsätta få din tidning levererad utan avbrott behöver du meddela kundcenter senast en vecka före den tidsbestämda periodens slut. Kontaktuppgifter till kundcenter finns längst ner på den här sidan.

 4. Uppsägning

Du avslutar ett abonnemang/prenumeration genom att kontakta vårt kundcenter t ex via vår kundwebb eller telefon. Tjänsten ”Plus-” kan du även avsluta via ”Mitt Konto”. Kontaktuppgifter till kundcenter finns längst ner på den här sidan.

Abonnemanget/prenumerationen betalas i förskott och återbetalning sker endast vid dödsfall eller flytt utanför aktuellt spridningsområde (gäller papperstidning). Ingen återbetalning görs av belopp under 100 kronor.

Du behöver avsluta ett tillsvidareabonnemang/-prenumeration minst fem arbetsdagar före nästa planerade faktureringsdag.

Återbetalning görs inte vid uppsägning av tidsbestämt abonnemang/prenumeration som sker innan avtalstiden har gått ut.

Om du har valt att betala med autogiro behöver du anmäla din uppsägning till oss minst tre veckor före nästa planerade transaktion. Om du valt att betala med autogiro dras detta 27 eller 28 varje månad, alternativt nästkommande vardag.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller Bonnier News Local sig rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

Bonnier News Local har rätt att säga upp ditt abonnemang/prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer då att återbetalas till dig. Bonnier News Local har dessutom rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor.

5. Ångerrätt

När du som privatperson ingår avtal om abonnemang/prenumeration eller annan Tjänst har du rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta Bonnier News Local kundcenter t.ex. via vår kundwebb eller telefon. Kontaktuppgifter till kundcenter finns längst ner på den här sidan. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Bonnier News Local förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du har använt Tjänsten.

6. Betalning

Aktuella priser för respektive Tjänst hittar du i papperstidningen och på respektive tidnings webbplats. Priser och avgifter anges inklusive moms. Bonnier News Local har rätt att ändra abonnemangs-/prenumerationsavgiften.

Betalning av Tjänsterna ska göras i förskott. Du kan välja mellan att betala genom t ex faktura och månadsbetalning. I vissa fall krävs emellertid att betalning sker på särskilt angivet sätt. Betalning ska ske inom den tid och i övrigt enligt villkoren som gäller för ditt valda betalsätt.

Vid utebliven betalning har Bonnier News Local rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen och begära ersättning för eventuella påminnelser och kostnader i samband med inkasso.

Vid betalning mot pappersfaktura debiteras en fakturaavgift om 39 kronor.

Ett nytt abonnemang/prenumeration får inte tecknas förrän tidigare skuld är registrerad som betald hos Bonnier News Local .

Där Bonnier News Local använder betaltjänstlösningar som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Klarna och PayEx, gäller i tillägg betaltjänstleverantörens särskilda villkor.

7. Särskilt om digital Tjänst

Vårt mål är att Tjänsterna alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Bonnier News Local garanterar dock inte att din tillgång till Tjänsterna kommer att vara fri från fel eller avbrott och du har inte rätt till någon ersättning för tid då den digitala Tjänsten ligger nere enstaka tillfällen eller kortare tid.

De digitala Tjänsterna är anpassade för nyare versioner av webbläsare. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av Tjänsterna.

8. Särskilt om Papperstidning

8.1 Distribution av papperstidning

För varje tryckt tidning finns ett ordinarie spridningsområde angivet och för både den tryckta och den digitala tidningen finns ett angivet antal utgivningsdagar. Utgivningsfrekvens kan komma att ändras.

Distribution kan ske antingen via bud eller postdistribution. Distributionssättet av din tidning kan komma att ändras.

Vid buddistribution levereras tidningen antingen till en av Postnord anvisad brevlåda, samlingslåda/samlingsplats för brevlådor eller till ett av distributören uppsatt tidningsrör.

För postdistribution inom ordinarie spridningsområde levereras tidningen under utgivningsdagen. För postdistribution utanför ordinarie spridningsområde levereras tidningen en till två vardagar efter utgivningsdagen. På lördagar, söndagar och midsommarafton, julafton och nyårsafton erbjuder Postnord ingen distribution. Din tidning kommer då i stället att distribueras via postleverans nästkommande vardag.

En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt korrekt. Om du bor i lägenhet behöver din brevlåda vara märkt med efternamn. Om du bor i hus behöver brevlådan, förutom efternamn, även vara märkt med adress och eventuellt stoppställe.

Vid utebliven leverans av papperstidningen måste du som kund reklamera inom sju dagar för att ha rätt till ersättning. Du som får tidningen under morgonen via buddistribution kan välja att bli kompenserad genom att få tidningen distribuerad i efterhand eller genom att förlänga din prenumeration med motsvarande antal dagar. Du som får tidningen distribuerad med Postnord erbjuds kompensation genom att vi förlänger din prenumeration med motsvarande antal dagar alternativt drar av kostnaden i kommande autogirodragning. Vid situationer eller tillfällen där yttre omständigheter omöjliggör tryck och distribution av morgontidningen begränsas möjligheten till ersättning till förlängd prenumerationsperiod. Vi ber dig ta kontakt med kundcenter för information t.ex. via e-post eller telefon, om vad som gäller för din tidning. Du har inte rätt till någon ersättning därutöver. Kontaktuppgifter till kundcenter finns längst ner på den här sidan.

 8.2 Leverans till utlandet

Vi levererar inte våra papperstidningar till adresser utanför Sverige.

8.3 Adressändring och uppehåll

Du kan meddela ändring av din adress genom att kontakta vårt kundcenter t.ex. via vår kundwebb eller telefon. Adressändring kan göras antingen permanent eller tillfällig. En tillfällig adressändring måste vara minst två dagar lång. Kontaktuppgifter till kundcenter finns längst ner på den här sidan.

Du kan även begära tillfälligt uppehåll i Tjänsten. Tillfälligt uppehåll kan endast göras i abonnemang/prenumeration som innehåller papperstidning och medges inte på Tjänster med enbart digitalt innehåll. Uppehållet behöver vara minst fem dagar och högst två månader långt. Under uppehållet har du fortsatt tillgång till de digitala Tjänster som ingår i ditt abonnemang.

Vid uppehåll förlängs Tjänsten med det antal dagar som överstiger de sju första dagarna av ditt uppehåll. Förlängningen läggs på efter slutet av innevarande abonnemang/prenumerationsperiod. Exempelvis ger uppehåll med fjorton dagar sju dagars förlängning av din prenumeration.

Vid uppehåll (gäller endast prenumeration innehållande en papperstidning) på prenumeration med kortare löptid än sex månader och till annat pris än ordinarie utgår inget tillgodoräknande av tiden för uppehållet. Uppehåll på prenumeration som betalas via autogiro krediteras från och med åttonde dagen på uppehållet.

9. Särskilt om Köp via app

Vid köp i app på Apple Appstore gäller i tillägg Apples särskilda villkor för bl.a. uppsägningstid och rätt till återbetalning vid uppsägning.

10. Särskilt om Läsarshoppen

Hos ”Läsarshoppen” kan du som har ett konto hos Bonnier News Local ta del av särskilda erbjudanden. Erbjudanden som är märkta ”Premium” kan endast den som är kund av någon av Bonnier News Local Tjänster ta del av.

Vid köp av evenemangsbiljett har du som kund ansvar för att kontrollera att evenemanget inte har blivit flyttat eller inställt. Om evenemanget har blivit flyttat eller inställt och du önskar återfå erlagd betalning för din biljett ska du kontakta arrangören. Bonnier News Local kan i vissa fall efter överenskommelse med arrangören återbetala erlagd betalning för biljett. Eventuell service- och distributionsavgift återbetalas inte.

Vi skickar endast biljetter till adresser inom Sverige och via e-post eller med Postnord. Vår ambition är att leverera dina biljetter inom sju vardagar efter ditt köp. Leverans av biljetter till vissa större evenemang eller turnéer kan ibland dröja ytterligare. Vi levererar alltid biljetten senast vardagen före evenemangets start.

För konsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Vi vill uppmärksamma dig på att bestämmelser om ångerrätt inte gäller vid köp av evenemangsbiljett och att du därför inte kan ångra ditt köp och få pengarna tillbaka, https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/angerratt/.

Bonnier News Local friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, gällande samtliga i Läsarshoppen förekommande evenemangsbiljetter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Bonnier News Local förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och erbjudanden, utan föregående avisering.

11. Användning av tjänsterna

Användning av Tjänsterna får endast ske för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att Bonnier News Local eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

När du skapar ett konto hos Bonnier News Local får du ett personligt användarnamn och lösenord som i vissa fall krävs för tillgång till Tjänsterna. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänst som sker med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta Bonnier News Local kundtjänst om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord.

Om Bonnier News Local misstänker att användarnamn och lösenord missbrukas har Bonnier News Local rätt att kräva att du byter lösenord eller tillfälligt stänga av dig från tillgång till Tjänsterna.

12. Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom Tjänsterna innehas av Bonnier News Local eller rättighetsinnehavaren till respektive artikel, bild, webbplats och annan information. Materialet får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna.

13. Villkorsändring

Bonnier News Local har rätt att ensidigt ändra innehållet i Villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Bonnier News Local webbplats eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta det innan förändringen träder i kraft.

Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsterna vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner i dem. Bonnier News Local har rätt att göra förändringar i Tjänst eller ersätta den med en enligt Bonnier News Local jämförbar Tjänst. Om den beställda Tjänsten utgår eller utgivningsfrekvensen minskar kommer Bonnier News Local som ersättning erbjuda dig en jämförbar Tjänst. Återbetalning sker endast vid dödsfall eller flytt utanför spridningsområde. Ingen återbetalning görs av belopp under 100 kronor.

14. Friskrivning

Bonnier News Local ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är korrekt eller fullständigt och skada som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll ersätts inte utöver kompensation som beskrivs under Leverans av papperstidning, Leverans av digital Tjänst och Villkorsändring ovan. Bonnier News Local har inte något ansvar vid utebliven papperstidning eller för otillgänglighet eller fel i Tjänst. Bonnier News Local svarar inte under några omständigheter för skada om Bonnier News Local inte har handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Vidare ansvarar inte Bonnier News Local för brottsliga gärningar som begås med användning av Bonnier News Local Tjänster, till exempel hot eller förtal, för obsceniteter, för störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

15. Överlåtelse

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Bonnier News Local har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren.

16. Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Om du är missnöjd med en Tjänst kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se .

17. Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vårt Kundcenter. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår kundservicesajt där du även direkt kan administrera dina tjänster. Du når oss även på telefon 010-709 79 00.